skip to Main Content

preposition คืออะไร อธิบายการใช้ preposition (บุรพบท) ชัดเจน เข้าใจง่าย

preposition คืออะไร และมีอะไรบ้าง : วันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการใช้ Preposition (บุรพบท) กันนะครับ สรุปให้ฟังง่ายๆตรงนี้ก่อนว่า บุรพบท คือคำที่นำหน้าคำนาม สรรพนาม หรือกริยา เพื่อบ่งบอกเวลา สถานที่ ทิศทาง วิธีการ และเหตุผล ◊ Preposition คืออะไร คำว่า preposition คือคำผสมระหว่าง pre  แปลว่า ก่อน position แปลว่า ตำแหน่ง สองคำนี้รวมกันแปลว่า ตำแหน่งก่อนหน้า  ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นดังชื่อนี่แหละ  เพราะการใช้ preposition มันจะ "นำหน้า" คำนาม สรรพนาม หรือ กริยา…

Read More