ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Wh Questions


องมาทำแบบทดสอบ wh-question นะครับ มีหลายตัว เช่น who, what, where, when, why, how และปลีกย่อยเล็กน้อยของ what และ how ถ้าทำได้เต็มแสดงว่ามีความเข้าใจการใช้ wh-question เป็นอย่างดี

Advertisements

.

Comments

Comments

Leave a Reply