Tag: A day a word

a อ่านว่า “อะ” แปลว่า ” ต่อ ” เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ a อ่านว่า “อะ” แปลว่า “ต่อ”  วัน สัปดาห์ เดือน ปี I brush my teeth three times a day. ไอ บรัช มาย ทีธ ธรี ไทมส์ อะ เด ผม แปรง ฟัน ของผม สาม …

a อ่านว่า “อะ” แปลว่า ” – ” เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ a อ่านว่า “อะ” ความหมายหลักแปลว่า “หนึ่ง” แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ ถ้า หลัง a เป็นคำที่บ่งบอกอาชีพ เพื่อบ่งบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นชายหญิง เพื่อจะบ่งบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไร ตัวอย่างเช่น I am a doctor but you are a teacher. ไอ แอม อะ ด๊อคเทอะ บัท ยู อา …

a อ่านว่า “อะ” แปลว่า “หนึ่ง” เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ a อ่านว่า “อะ” แปลว่า “หนึ่ง” จดจำความหมายและตัวอย่างประโยคได้ ไม่นานจะเก่งไม่รู้ตัวนะครับ