Menu

Who is your favorite singer? นักร้องคนโปรดของคุณคือใคร

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Who is your favourite singer?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับนักร้องคนโปรด ว่านักร้องที่คุณชื่นชอบคือใคร

who is your favorite singer

A: Who is your favourite singer?
ฮู อิส ยัว เฟ็ฝเวอะริท ซิ๊งเงอะ
นักร้อง ที่ชื่นชอบ ของคุณ คือ ใคร (นักร้องคนโปรดของคุณคือใคร)

 

B: My favorite singer is Justin Bieber?
มาย เฟ็ฝเวอะริท ซิ๊งเงอะ อิส จั๊สติน บี๊เบอะ
นักร้อง คนโปรด ของฉัน คือ จัสติน บีเบอร์

 

A: I like Lady Gaga.
ไอ ไลค เล๊ดิ ก๊ากะ
ฉัน ชอบ เลดี้ กาก้า

คำศัพท์

whoฮูใคร
isอิสเป็น อยู่ คือ
yourยัวยัว
favouriteเฟ็ฝเวอะริทที่ชื่นชอบ, ที่โปรดปราน
singerซิ๊งเงอะนักร้อง
Iไอฉัน
likeไลคชอบ
myมายของฉัน

 


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *