กระทรวงพลังงาน ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานต่างๆในกระทรวง (Ministry of Energy)

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงพลังงานภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

Department of Alternative Energy Development and Efficiency – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Department of Energy Business – กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Mineral Fuels – กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Institute of  Energy Funds Management (Public Organization) – สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
PTT Public Company Limited – บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
The Energy Policy and Planning Office – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 5

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *