กระทรวงพลังงาน ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานต่างๆในกระทรวง (Ministry of Energy)

0
288

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงพลังงานภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

Department of Alternative Energy Development and Efficiency – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Department of Energy Business – กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Mineral Fuels – กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Institute of  Energy Funds Management (Public Organization) – สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
PTT Public Company Limited – บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
The Energy Policy and Planning Office – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ