skip to Main Content

กระทรวงพาณิชย์ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง (Ministry of Commerce)

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

 กระทรวงพานิชย์ภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development (DBD) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Foreign Trade (DFT) – กรมการค้าต่างประเทศ
Department of Intellectual Property (DIP) – กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Internal Trade (DIT) – กรมการค้าภายใน
Department of International Trade Negotiation (DTN) – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion (DITP) – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
The Public Warehouse Organization (PWO) – องค์การคลังสินค้า (อคส.) (รัฐวิสาหกิจ)
The Trade Policies and Strategies Office (TPSO) – สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *