กระทรวงวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง ( Ministry of Culture)

0
288

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน

Bunditpatanasilpa Institute – สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Department of Cultural Promotion – กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Department of Religious Affairs – กรมการศาสนา
Office of Contemporary Art and Culture – สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
The Fine Arts Department – กรมศิลปากร
องค์กร
Film Archive (Public Organization) – หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ