การออกเสียง ed ที่ท้ายคำกริยาเขาอ่านออกเสียงได้ทั้ง ทึ ดึ ดิด และ ทิด มาดูกันเลย!

การออกเสียง ed ที่ท้ายคำกริยามันมีหลักการอยุ่นะครับผม ถ้าไปอ่านตามคำที่มันปรากฎจะไม่ถูกต้องนะ เช่น  stop อ่านว่า สต็อพ แต่ stopped ไม่ได้อ่านว่า สต็อพเพ็ด นะครับ วิธีการการออกเสียง ed ที่ท้ายคำ มีหลักการอะไรบ้าง มาดูกันเลย

การออกเสียง ed

การออกเสียง ed

หลักการออกเสียง ed ที่ท้ายคำกริยามีหลักการอยู่ 3 ข้อดังต่อไปนี้คือ

1. ed ที่ตามหลังพยัญชนะเสียงไม่ก้อง (Voiceless Sound) ให้ออกเสียง ทึ

พยัญชนะเสียงไม่ก้องได้แก่ c, ch, f, gh, k, p, s, sh, th (θ) x  เช่น

 • panic แพ๊นิค >> panicked แพ๊นิคทึ
 • watch ว็อทชึ >> watched ว็อทชึทึ
 • sniff สนิฟ >> sniffed สนิฟทึ
 • staff สต๊าฟ >> staffed สต๊าฟทึ
 • laugh ลาฟ >> laughed ลาฟทึ
 • walk วอค >> walked วอคทึ
 • kick คิค >> kicked คิคทึ
 • drop ดร็อพ >> dropped ดร็อพทึ
 • flip ฟลิพ >> flipped ฟลิพทึ
 • hope โฮพ >> hoped โฮพทึ
 • bless เบล็ส  >> blessed เบล็สทึ
 • kiss คิส >> kissed คิสทึ
 • wash วอช >> washed ว็อชทึ
 • splash สแปลช  >> splashed สแปลชทึ
 • bath บาธ >> bathed บาธทึ
 • fax แฟ็กซ >> faxed

2. ed ที่ตามหลังพยัญชนะเสียงก้อง (Voiced Sound) ให้ออกเสียง ดี

พยัญชนะเสียงก้องได้แก่ b, g,  l, m, n, ng, r,  th (ð), v, w, y  z

 • grab แกรบ >> grabbed แกรบดึ
 • jog จอก >> jogged จอกดึ
 • call คอล >> คอลดึ
 • aim เอม >> เอมดึ
 • gain เกน >> gained เกนดึ
 • bang แบ็ง >> banged แบ็งดึ
 • clear เคลีย >> cleared เคลียด
 • bathe เบธ >> bathed เบธดึ
 • wave เวฝ >> waved เวฝดึ
 • love ลัฝ >> loved ลัฝดึ
 • fry ฟราย >> fried ฟรายดึ
 • whiz วิส >> whizzed วิสดึ

2. ed ที่ตามหลังพยัญ t ให้ออกเสียง ทิด และ ed ที่ตามหลังพยัญ d ให้ออกเสียง ดิด

 • need นีด >> needed นีดดิด
 • date เดท >> dated เดททิด
 • want ว็อน >> wanted ว็อนทิด
 • end เอ็นดึ >> ended เอ็นดิด
 • decide ดิไซดึ >> decided ดิไซดิด
 • start สต๊าท >> started สต๊าททิด

ปล. ข้อพึงระวัง

คำบางคำที่เติม ed ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ ไม่ได้ออกเสียง ดึ หรือ ทึ นะครับ แต่ออกเสียง อิด

blessed rain  เบล็สสิด เรน (ฝนนำโชค)

aged man เอจจิด แมน (ชายสูงอายุ)

learned teacher เลินนิด ทีชเชอะ (ครูผู้คงแก่เรียน)

wicked witch วิคคิด วิทช (แม่มดชั่วร้าย)

naked eye เน๊คคิด อาย (ตาเปล่า)

แต่ถ้าเป็นคำกริยาจะใช้หลักการออกเสียงตามปกติ

Grandma aged quickly.
แกรนมา เอจดึ ควิคลิ (ย่าแก่เร็วมาก)
Monks blessed them.
มังคส์ เบล็สทึ เด็ม (พระสงฆ์ให้พรพวกเขา)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 275

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *