การใช้ This – That / These – Those มีหลักการใช้ต่างกันยังไง ไปดูพร้อมๆกันเลย…

การใช้This – That / These – Those นำไปใช้อย่างไร สามารถทำหน้าที่อะไรได้บ้างในประโยค ลองศึกษากันดูเลยครับ รับรองว่าหลักการจดจำไม่ได้ยากเลยสักนิด

demonstrative

หลักการใช้ This That These Those

  • this แปลว่า นี่
  • that  แปลว่า นั่น
  • these แปลว่า เหล่านี้
  • those แปลว่า เหล่านั้น

4 คำนี้ ทำหน้าที่ได้สองอย่างคือ ใช้เป็นคำนำหน้านาม (Determiner) และ ใช้เป็นคำสรรพนาม (Pronoun)

ให้จดจำหลักการง่ายๆต่อไปนี้คือ

this  / that เป็นเอกพจน์ (อันเดียว)

these / those เป็นพหูพจน์ (หลายอัน)

ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านาม

คำว่า This / That ถ้านำไปขยายคำนามประเภทไหน เวลาแปลก็ให้เอาลักษณะนามของคำนั้นมาใช้นะครับ เช่น  this boy (เด็ก คนนี้) that cat (แมวตัวนั้น) this pen (ปากกา ด้ามนี้) that house (บ้าน หลังนั้น) เป็นต้น

  • โครงสร้าง This / That + นามเอกพจน์

This car is very cheap. รถ คันนี้ ถูก มาก

This black shirt is 100 baht. เสื้อเชิ๊ต สีดำ ตัวนี้ ราคา 100 บาท

This white  house is tall. บ้าน สีขาว หลังนี้ สูง

I don’t like that cat. ฉัน ไม่ชอบ แมว ตัวนั้น

Who is that girl? เด็กหญิง คนนั้น คือ ใคร

She lives in that hut? หล่อน อาศัยอยู่ ใน กระท่อม หลังนั้น

 

ส่วนคำว่า These / Those ก็ให้แปลว่า เหล่านี้ / เหล่านั้น

  • โครงสร้าง These / Those + นามพหูพจน์

These students are from Japan. นักเรียน เหล่านี้ มา จาก ญี่ปุ่น

These watches are very expensive. นาฬิกา เหล่านี้ แพง มาก

Those men go to work by train. ผู้ชาย เหล่านั้น ไป ทำงาน โดย รถไฟ

Those dogs are playing in the park. สุนัข เหล่านั้น กำลังเล่น ใน สวน

Whose are these books? หนังสือ เหล่านี้ คือ ของใคร

He is looking at those women. เขา กำลังมอง ผู้หญิง เหล่านั้น

 ทำหน้าที่เป็นคำสรรพนาม

ทำหน้าที่เป็นสรรพนาม หมายความว่าไม่ต้องมีคำนามตามหลัง แค่นั้นเอง

This / That เป็นเอกพจน์ (อันเดียว)

These / Those เป็นพหูพจน์ (หลายอัน)

ถ้าเป็นสรรพนามก็ไม่ต้องมีนามตามหลังนะครับ เวลาแปลก็ให้แปลให้แปลคล้ายกับคุณศัพท์

This is my computer. นี่ คือ คอมพิวเตอร์ ของฉัน

That is his mom. นั่น คือ แม่ ของเขา

What is this? นี่ คือ อะไร

That is a man we met at school yesterday. นั่น คือ ผู้ชาย ที่ เรา เจอ ที่ โรงเรียน เมื่อวาน

I don’t like this. I like that. ผม ไม่ ชอบ อันนี้ ผม ชอบ อันนั้น (เป็นอะไรนั้นอยู่กับสถานการณ์)

Please take this. Don’t take that. กรุณา เอา อันนี้ อย่า เอา อันนั้น

These are my bikes. เหล่านี้ คือ รถจักรยาน ของฉัน

Those are my sisters. เหล่านั้น คือ พี่สาว ของฉัน

What are those? เหล่านั้น คือ อะไร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 452

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “การใช้ This – That / These – Those มีหลักการใช้ต่างกันยังไง ไปดูพร้อมๆกันเลย…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *