skip to Main Content

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ข้อสอบตระกูล How


องมาทำแบบทดสอบตระกูล How นะครับ มีทุก How เช่น How much, How many, How far, How long, How often เป็นต้น เคล็ดลับในการทำข้อสอบคือ ให้สังเกตที่คำตอบ แล้วจะรู้เลยว่าคำถามคือ How อะไร

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *