ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 2 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 2 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1. Sam:   How are you?
Bobby: I’m………………..

a.fine
b.Bobby
c.me

2. Bobby: …………….?
Jimmy: There are eleven crayons.
a. What is it?
b. What’s this?
c. How many crayons are there?

3. Tina:………………………… ?
Jenny: It’s hot.
a. What is the weather?
b. What’s the weather like today?
c. Is it hot?

4. Tina: …………………………..?
Sam: It’s Friday.
a. What day is it today?
b. What is today?
c. What time is it?

5. Jimmy: A hen can …………………….
a. fly
b. jump
c. swim

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 38

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *