ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 5

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1.Betty: What do you…………. in the sky?
Anna: I see the moon.
a. see
b. hear
c. listen
d. touch

2. Mark:……………….. ?
Harry: I have got thirty-two teeth.
a. How old are you?
b. How many teeth have you got?
c. How do you do?
d. How far is it?

3. Ken doesn’t like to study. He likes to play outside. His favourite subject is…………. .
a. maths
b. English
c. P.E.
d. science

4.Do you have science on Tuesday?
a. No, I don’t.
b. Yes, you do.
c. I like science.
d. I like Tuesday.

5. Alan doesn’t her homework.
a. done
b. did
c. does
d. do

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 71

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *