ข้อสอบ TOEIC คืออะไร แนวข้อสอบ TOEIC (โทอิค) จากไซต์ผู้จัดสอบอย่างเป็นทางการ

คำว่า TOEIC ย่อมาจากคำว่า Test of English for International Communication แปลว่า การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) คือ “การทดสอบภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษประจำวันของคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ”

ข้อสอบ toeic

ข้อสอบ TOEIC มีอะไรบ้าง

ข้อสอบ TOEIC มีครบทั้ง 4 ทักษะภาษาอังกฤษเลยครับ ได้แก่ Listening and Reading (การฟังและการอ่าน) Speaking and Writing (การพูดและการเขียน) แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยว่าจะจัดสอบทั้ง 4 ทักษะหรือเปล่า

ข้อสอบ TOEIC  Listening and Reading

การวัดความสามารถในการฟังและการอ่าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดทักษะของผู้เข้าสอบในด้านการฟังและการอ่านที่จำเป็นต้องใช้ในสถานที่ทำงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงดังนี้

  • ทักษะการฟังจะใช้ในการสื่อสารแบบซึ่งๆหน้า ใช้ในการจัดการประชุม การพูดคุยทางโทรศัพท์ การประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เป็นต้น
  • ทักษะการอ่านจะใช้ในการอ่านอีเมล์ อ่านรายงานต่างๆ อ่านจดหมายข่าว และการโต้ตอบในรูปแบบอื่นๆ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ข้อสอบ TOEIC  Speaking and Writing

การวัดทักษะการพูดและการเขียน จะเป็นการวัดว่าผู้เข้าสอบสามารถสื่อสารได้ดีเพียงใด ด่านแรกเลยคือ ฟังออกหรือเปล่า ถ้าฟังไม่ออกก็จบข่าว ถ้าฟังออกแล้วสามารถสื่อสารได้ไหม การเขียนก็เช่นกัน ผู้เข้าสอบสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ไหม เขียนได้ดีมากน้อยเพียงใด

  • การพูดสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้องใช้ในการสื่อสาร การนำเสนองาน การประชุม และการติดต่อเจราจาต่างๆ
  • การเขียนจะนำไปใช้ในการโต้ตอบอีเมล์ หรือการเขียนโต้ตอบในรูปแบบอื่นๆ

ข้อสอบ TOEIC คล้ายกับข้อสอบอื่นๆ คือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกๆปี ดังนั้นผู้เข้าสอบต้องติดตามข่าวสารล่าสุดจากเว็บไซต์ผู้จัดสอบอย่างเป็นทางการ จะได้รู้ว่าข้อสอบมันออกมารู้แบบไหน จะได้เตรียมตัวถูกเวลาไปเข้าสอบจริง

ตัวอย่างข้อสอบ Listening

ข้อสอบ Listening มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 part รวม 100 ข้อ จำนวนข้อสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ part ดังนั้นให้ศึกษาข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของ TOEIC เอาเองนะครับ

ข้อสอบ Part 1: Photographs 6 ข้อ

ข้อสอบ photographs คือ มีภาพมาให้ แล้วเขาพูดอธิบายเกี่ยวกับภาพ ประโยคไหนอธิบายได้ตรงที่สุด ก็ระบายข้อนั้น ดูตัวอย่าง ลองกดปุ่มฟัง แล้วลองเลือกคำตอบดูนะครับว่าข้อไหนถูกต้อง

จากภาพนี้ ข้อที่บรรยายได้ตรงคือข้อ (A) “He’s shoveling some soil.” เขากำลังตักดิน

ข้อสอบ Part 2: Question-Response 25 ข้อ

ข้อสอบ Question-Response จะให้คุณฟังประโยคถามตอบจากเทป ข้อใหนตอบได้สมเหตุสมผลที่สุด ให้เลือกข้อนั้น

ข้อที่ถูกต้องคือ A: “Next to the water fountain.” อยู่ถัดจากน้ำพุ

เพราะเขาถามว่า : “Where’s the new fax machine?” เครื่องส่งแฟกซ์เครื่องใหม่อยู่ไหน

ข้อสอบ Part 3: Conversations 39 ข้อ

มีอยู่ด้วยกัน 13 บทสนทนา แต่ละบทสนทนามี 3 ข้อ จะมีบทสนทนาสั้นๆประมาณ 30 วินาทีมาให้ ฟังให้เข้าใจ อ่านคำตอบ แล้วเลือกข้อที่ถูกต้อง

No. 32 Why is the woman calling?
(A) To cancel an order
(B) To complain about a product
(C) To redeem a gift card
(D) To renew a warranty

No. 33 What does the man ask the woman about?
(A) A model name
(B) A brand of coffee
(C) A catalog number
(D) A date of purchase

No. 34 What does the man offer to do?
(A) Provide a discount
(B) Send a free sample
(C) Extend a warranty
(D) Issue a refund

เฉลย :

32. B ผู้หญิงโทรมาทำไหม ตอบ โทรมาเคลมผลิตภัณฑ์

33. D ผู้ชายถามผู้หญิงเกี่ยวกับอะไร ตอบ วันที่ซื้อ

34. A ผู้ชายยื่นข้อเสนออะไร ตอบ ให้ส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไป

บทสนทนาอีกแบบหนึ่ง จะมีข้อมูลมาให้เราอ่านประกอบ มาดูตัวอย่างกันครับ

No. 43 Look at the graphic. What size screen will the man order?
(A) 11 inches
(B) 13 inches
(C) 15 inches
(D) 17 inches

ขอข้ามข้อ 41-42 นะครับ เพราะคล้ายด้านบน

เฉลย : C มองไปที่ภาพ จอภาพขนาดไหนที่ผู้ชายจะสั่ง ตอบ 15 นิ้ว เพราะผู้หญิงบอกว่างบประมาณไม่เกิน 1,000 เหรียญ

ข้อสอบ Part 4: Talks 30 ข้อ

มีอยู่ด้วยกัน 10 บทพูดจะเป็นบุคคลเดียวที่พูด จะเป็นการประกาศ การฝากข้อความโทรศัพท์ เป็นต้น แต่ละบทมี 3 ข้อ ความยาวประมาณ 30 วินาที ฟังให้เข้าใจว่าเขาพูดเรื่องอะไร อ่านคำตอบ แล้วเลือกข้อที่ถูกต้อง

No. 71 What does the speaker say about the repair?
(A) It is not required.
(B) It has been finished early.
(C) It will be inexpensive.
(D) It is covered by a warranty.

No. 72 When can the listener pick up his car?
(A) Today
(B) Tomorrow
(C) Next week
(D) In two weeks

No. 73 What does the speaker offer to do?
(A) Look for a used part
(B) Refund the cost of a charge
(C) Send an invoice
(D) Arrange a ride

เฉลย :

71. B คุณพูดพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับงานซ่อม ตอบ เสร็จเร็วก่อนกำหนด

72. B ผู้ฟังสามารถรับรถได้วันไหน ตอบ วันพรุ่งนี้

73. D คนพูดยื่นข้อเสนอจะทำอะไร ตอบ จัดการเรื่องรถรับส่ง

บทพูดอีกแบบหนึ่ง จะมีข้อมูลมาให้เราอ่านประกอบ มาดูตัวอย่างกันครับ

No. 82 Look at the graphic. Who will be the final presenter?
(A) Ms. Carbajal
(B) Mr. Buteux
(C) Mr. Chambers
(D) Ms. Ohta

ขอข้ามข้อ 80-81 นะครับ เพราะคล้ายด้านบน

เฉลย : C มองไปที่ภาพ ใครจะเป็นคนนำเสนอคนสุดท้าย ตอบ Mr.Chambers เพราะมีการสลับกันระหว่าง Ohta กับ Chambers

ตัวอย่างข้อสอบ Reading

ข้อสอบ Reading มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 part รวม 100 ข้อ จำนวนข้อสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ part ดังนั้นให้ศึกษาข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของ TOEIC เอาเองนะครับ

ข้อสอบ Part 1: Incomplete Sentences : 30 ข้อ

เป็นข้อสอบถามเป็นข้อๆ แล้วมีคำที่หายไปให้เราเลือกตอบ ข้อสอบนี้จะวัดในเรื่องของคำคำศัพท์ และไวยากรณ์ แปลคำศัพท์ได้ และรู้ไวยากรณ์ ก็สามารถทำได้แล้ว

No. 101 Customer reviews indicate that many modern mobile devices are often unnecessarily________.
(A) complication
(B) complicates
(C) complicate
(D) complicated

เฉลย :

101. D  การรีวิวจากลูกค้าชี้ให้เห็นว่าอุปกรณ์มือถือรุ่นใหม่มักจะซับซ้อนเกินความจำเป็น

Mobile deviees are complicated

complicated เป็นคุณศัพท์ขยาย  mobile devices

ข้อสอบ Part 2 : Text Completion: 16 ข้อ

เป็นการวัดคำศัพท์และไวยากรณ์เช่นกัน เป็นข้อสอบเติมคำที่หายไปคล้ายๆกับด้านบน แต่จะเป็นเนื้อหายาวๆหน่อย

No. 131
(A) interest
(B) interests
(C) interested
(D) interesting

เฉลย

101.  C ลูกจ้างที่สนใจ

A กับ B เป็นคำนาม แปลว่าสนใจ หรือกริยา แปลว่าสนใจ

C แปลว่า ที่สนใจ

D แปลว่า ที่น่าสนใจ

ข้อสอบ Part 3 : Single Passages: 29 ข้อ

ข้อสอบตัวนี้จะเป็นบทอ่านทั้งหมด 10 เรื่อง มีข้อสอบ  2–4 ข้อในแต่ละบทอ่าน เป็นการวัดความเข้าใจจากเรื่องที่อ่าน อ่านออกแปลได้ ก็น่าจะพอทำได้ครับ

No. 147 What is suggested about the car?
(A) It was recently repaired.
(B) It has had more than one owner.
(C) It is very fuel efficient.
(D) It has been on sale for six months.

เฉลย A: จากบทความนี้แนะนำรถคันนี้ว่าอย่างไร ตอบ เพิ่งซ่อมมาได้ไม่นาน

ข้อสอบ Part 4: Multiple Passages: 25 ข้อ

ข้อสอบในพาร์ทนี้คล้ายกับ พาร์ทก่อนหน้า แต่มีบทความหลายบทความให้อ่าน มีข้อสอบ 5 ชุด แต่ละชุดมี 5 ข้อ

No. 176 According to the advertisement, why should customers visit the Business Audio Pro Web site?
(A) To hear voice samples
(B) To add a new phone number
(C) To submit a credit card payment
(D) To request recording equipment

เฉลย A: จากโฆษณานี้ ทำไมลูกค้าควรเข้าชมเว็บไซต์ Business Audio Pro ตอบ เพื่อฟังตัวอย่างเสียง

เว็บไซต์ผู้จัดสอบอย่างเป็นทางการ : https://www.ets.org/toeic/

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 10

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *