ข้าราชการ ภาษาอังกฤษคืออะไร มีคำว่าอะไรบ้าง เกี่ยวกับข้าราชการ

0
583

ข้าราชการภาษาอังกฤษมีหลายคำอยู่เหมือนกัน เนื่องจากว่าเราต้องการแปลความหมายจากข้าราชการภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงมีคำค่อนข้างแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าใครจะหยิบคำของประเทศไหนมา เช่น จากอเมริกา จากอังกฤษ ออสเตรเลียเป็นต้น

ข้าราชการภาษาอังกฤษ

ข้าราชการ ภาษาอังกฤษคืออะไร

คำว่าข้าราชการในภาษาอังกฤษที่ใช้กันมีอยู่ 2 คำที่ฝรั่งค่อนข้างจะมีความเห็นคล้ายกัน คือ

  • civil sevant  อ่านว่า ซี๊เวิล เซิ๊ฝเวินท  
  • public servant อ่านว่า พั๊บลิค เซิ๊ฝเวินท 

 ตามคำศัพท์แปลว่า ผู้รับใช้ประชาชน

แต่ในแง่ความหมาย แปลว่า ผู้ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลเป็นคนจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ก็ได้ชื่อว่าเป็น civil sevant  เหมือนกัน

และยังมีคำอื่นๆที่เห็นๆใช้กันอยู่อีกหลายคำเช่น

  • government officer เจ้าหน้าที่รัฐ
  • government employee ลูกจ้างของรัฐ
  • state employee ลูกจ้างของรัฐ (ในประเทศที่แบ่งเป็นรัฐ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย..)

ที่นี้ถ้าจะพูดว่า ผม/ฉันเป็นข้าราชการ เราสามารถพูดได้ว่า

  • I am a civil servant. 

และถ้าจะพูดว่าผมมีอาชีพรับราชการ หรือ ผมทำงานราชการ ภาษาอังกฤษพูดว่า

  • I work for the government. (ผมทำงานให้กับรัฐบาล)

มีคำบางคำที่พูดไปแล้ว เราไม่รู้ว่าเป็นข้าราชการหรือไม่ เช่น ครู หมอ พยาบาล

  • I am a teacher. ฉันเป็นครู

เราไม่อาจแน่ใจว่าเป็นข้าราชการหรือเปล่า ถ้าจะเป็นการระบุว่าเป็นบุคลกรของรัฐ ให้เอาคำว่า government เติมข้างหน้า เช่น


a government teache/ doctor/ nurse

หรือจะพูดว่า

I am a teacher. I work for the government. (ผมเป็นครู ผมทำงานให้กับรัฐบาล)

แบบนี้ก็เป็นการบอกให้รู้เป็นนัยๆแล้วว่าเป็นข้าราชการ

ขอคะแนน 5 ดาวให้บทความด้วยครับ
[Total: 1 Average: 5]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ