คำศัพท์ตัวเลข 1-10 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

0
1210

คำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 1-10 “Number 1-10” เป็นที่แน่นอนว่านักเรียนรู้จักจำนวนเหล่านี้ และสามารถนับได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ทุกคนสามารถสะกดได้ถูกต้องหรือเปล่า งั้นมาดูกันเลยว่าแต่ละคำสะกดกันอย่างไร

ตัวเลข 1-10 ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข 1-10 ภาษาอังกฤษ
ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
1numberนั๊มเบอะหมายเลข
2oneวันหนึ่ง
3twoทูสอง
4threeธรีสาม
5fourฟอสี่
6fiveไฟฝห้า
7sixซิกซหก
8sevenเซ๊เว็นเจ็ด
9eightเอทแปด
10nineไนนเก้า
11tenเท็นสิบ

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 1-10 “Number 1-10” เป็นที่แน่นอนว่านักเรียนรู้จักจำนวนเหล่านี้ และสามารถนับได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ทุกคนสามารถสะกดได้ถูกต้องหรือเปล่า ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเด็กๆส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงเรียนตามชนบทไม่สามารถเขียนสะกดคำได้อย่างถูกต้อง งั้นมาดูกันเลยว่าแต่ละคำสะกดกันอย่างไร ไม่ใช่ว่าจะสามารถท่องได้อย่างเดียว

ที่

คำศัพท์

ฟังเสียง

คำอ่าน

คำแปล

1

number

นั๊มเบอะ

หมายเลข

2

one

วัน

หนึ่ง

3

two

ทู

สอง

4

three

ธรี

สาม

5

four

ฟอ

สี่

6

five

ไฟฝ

ห้า

7

six

ซิกซ

หก

8

seven

เซ๊เว็น

เจ็ด

9

eight

เอท

แปด

10

nine

ไนน

เก้า

11

ten

เท็น

สิบ

คำแนะนำ

หลังจากเรียนรู้คำศัพท์ชุดนี้แล้ว ไปทดสอบคำศัพท์ที่

 


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ