ตัวอย่างประโยค present perfect tense การเปลี่ยนบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ

หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นเป็นคำถามก็แค่เอาคำว่า Have หรือ Has ขึ้นต้นประโยคแค่นั้นเอง ส่วนประโยคปฏิเสธก็ทำได้โดยการนำเอาคำว่า not ต่อท้าย have หรือ has ซึ่งก็ง่ายมาก ๆ เช่นกัน

ตัวอย่างปร

ตัวอย่างประโยค present perfect tense

ประโยคบอกเล่า

 • ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน +have, has+ กริยาช่อง 3

โครงสร้าง

He, She, It, A cat
has
eaten.
I, You, We, They, Cats
have
eaten.

She has studied English since July.
หล่อนเรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
He’s worked in the garden since 8 o’clock.
เขาทำงาน(แล้ว)ในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้า
It has rained for three hours.
ฝนตก (แล้ว) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
A boy has played football since 3 o’clock.
เด็กชายเล่นฟุตบอล(แล้ว)ตั้งแต่ 3 โมง

I’ve drunk water. ผมดื่มน้ำแล้ว
You’ve  taken a bath. เธออาบน้ำแล้ว
We’ve  eaten rice. พวกเรากินข้าวแล้ว
They’ve  washed the car. พวกเขาล้างรถแล้ว

ประโยคปฏิเสธ

 • ประโยคปฏิเสธคล้ายบอกเล่า เพียงแค่เติม not  หรือ never หลัง have has เท่านั้น

โครงสร้าง

He, She, It, A cat
has
not
eaten.
I, You, We, They, Cats
have
not
eaten.
He, She, It, A cat
has
never
eaten.
I, You, We, They, Cats
have
never
eaten.
 • has, have + not แปลว่า ไม่ได้
 • has, have + never แปลว่า ไม่เคย

She hasn’t studied English since July.
หล่อนไม่ได้เรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม (หล่อนเรียนตั้งแต่มิถุนานะ)
He’s not worked in the garden since 8 o’clock.
เขาไม่ได้ทำงาน(แล้ว)ในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้า (เขาทำตั้งแต่หกโมง)
It hasn’t rained for three hours.
ฝนไม่ได้ตก (แล้ว) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง (ตกสี่ชั่วโมงโน่น)
A boy has not played football since 3 o’clock.
เด็กชายไม่ได้เล่นฟุตบอล(แล้ว)ตั้งแต่ 3 โมง (เขาเล่นตั้งแต่ 2 โมง)

I’ve never drunk beer. ผมไม่เคยดื่มเบียร์เลย
You’ve never got up late. เธอไม่เคยนอนตื่นสายเลย
We have  never eaten rice. พวกเราไม่เคยกินข้าวเลย
They haven never washed the car. พวกเขาไม่เคยล้างรถเลย

ประโยคคำถาม

 • ประโยคคำถามให้เอา Have, Has ขึ้นต้นประโยค

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

1. การถามในรูปแบบบอกเล่า (นิยมใช้)

Has
he, she, it, a cat
eaten?
Have
I, you, we, they, cats
eaten?

Has she  studied English since July?
หล่อนเรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหม
Yes, she has. / No, she hasn’t. ใช่ / ไม่ใช่

Has he  worked in the garden since 8 o’clock?
เขาทำงาน(แล้ว)ในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้าใช่ไหม
Yes, he has./ No, he hasn’t. ใช่ / ไม่ใช่

Has it  rained for three hours?
ฝนตก (แล้ว) เป็นเวลา 3 ชั่วโมงใช่ไหม
Yes, it has./ No, it hasn’t. ใช่ / ไม่ใช่

Has a boy played football since 3 o’clock?
เด็กชายเล่นฟุตบอล(แล้ว)ตั้งแต่ 3 โมงใช่ไหม
Yes, a boy has./ No, a boy hasn’t. ใช่ / ไม่ใช่
Have I drunk water? ผมดื่มน้ำแล้วใช่ไหม
Yes, you have. / No, you haven’t. ใช่ / ไม่ใช่

Have you  taken a bath? เธออาบน้ำแล้วใช่ไหม
Yes, I have. / No, I haven’t. ใช่ / ไม่ใช่

Have we  eaten rice? พวกเรากินข้าวแล้วใช่ไหม
Yes, we have./ No, we haven’t. ใช่ / ไม่ใช่

Have they  washed the car? พวกเขาล้างรถแล้วใช่ไหม
Yes, they have./ No, they haven’t. ใช่ / ไม่ใช่

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

 • รูปแบบเต็ม (ไม่นิยมถาม ดูเป็นตัวอย่างแล้วกัน)
Has
he, she, it, a cat
not
eaten?
Have
I, you, we, they, cats
not
eaten?
 • รูปแบบย่อ (แนะนำให้ใช้ตัวนี้)
Hasn’t
he, she, it, a cat
eaten?
Haven’t
I, you, we, they, cats
eaten?

(คำตอบเหมือนกับด้านบนนะครับ)

Hasn’t she  studied English since July?
หล่อนเรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไม่ใช่หรือ
Hasn’t he  worked in the garden since 8 o’clock?
เขาทำงาน(แล้ว)ในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้าไม่ใช่หรือ
Hasn’t it  rained for three hours?
ฝนตก (แล้ว) เป็นเวลา 3 ชั่วโมงไม่ใช่หรือ
Hasn’t a boy played football since 3 o’clock?
เด็กชายเล่นฟุตบอล(แล้ว)ตั้งแต่ 3 โมงไม่ใช่หรือ

Haven’t I drunk water? ผมดื่มน้ำแล้วไม่ใช่หรือ
Haven’t you  taken a bath? เธออาบน้ำแล้วไม่ใช่หรือ
Haven’t we  eaten rice? พวกเรากินข้าวแล้วไม่ใช่หรือ
Haven’t they  washed the car? พวกเขาล้างรถแล้วไม่ใช่หรือ

Have you ever…..? คุณเคย……หรือเปล่า

คำถามนี้เอาไว้ถามว่าตั้งแต่เกิดมาคุณเคย….หรือเปล่า เช่น

Have you ever seen pandas? คุณเคยเห็นแพนด้าหรือเปล่า
Yes, I have. / No, I haven’t.  เคยเห็น / ไม่เคยเห็น

Have you ever been to London? คุณเคยไปลอนดอนหรือเปล่า
Yes, I have. / No, I haven’t.  เคยไป / ไม่เคยไป

Have you ever eaten papaya salad? คุณเคยกินส้มตำหรือเปล่า
Yes, I have. / No, I haven’t.  เคยกิน / ไม่เคยกิน

 ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย  have, has

Who has  studied English since July?
ใครเรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
Jane has. เจน เรียน

Where has he  worked  since 8 o’clock?
เขาทำงาน(แล้ว)ที่ไหนตั้งแต่ 8 โมงเช้า
He has worked in the garden. เขาทำงานในสวน

How long has it  rained?
ฝนตก (แล้ว) นานแค่ไหน
It  has rained for three hours? ฝนตกเป็นเวลาสามชั่วโมง

What has a boy played since 3 o’clock?
เด็กชายเล่นอะไร(แล้ว)ตั้งแต่ 3 โมง
A boy has played football since 3 o’clock?

When has she gone?  หล่อนไปเมื่อไหร่
She’s gone for 1 hour. หล่อนไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้ว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 281

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

2 thoughts on “ตัวอย่างประโยค present perfect tense การเปลี่ยนบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ

 1. Potae says:

  ขอบคุณคลังความรู้ดีๆ ครับ
  ผมบอกตรงๆ ว่า เนื้อหาเรียบเรียงได้ดีมาก สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอย่างผม
  ฝึกเป็น Step ตอนนี้เริ่มจะเข้าใจขึ้นมา ดีกว่าไปซื้อหนังสือมาอ่าน

  แต่มาสงสัย คำถามเชิงปฎิเสธ นิดนึงครับ

  Hasn’t she studied English since July?
  หล่อนเรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไม่ใช่หรือ

  ผมอ่านแล้วดูแปลก ๆ มันไม่เหมือนเชิงปฎิเสธ
  ** หล่อนไม่ได้เรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหม

  อันนี้ถามด้วยความไม่รู้เรื่องจริง ๆ ครับอาจารย์
  โปรดชี้แนะ ผมด้วย

  ขอบคุณมากครับ

  • Teacher says:

   คำว่าปฏิเสธคือ มีคำว่า “ไม่” อยู่ด้วยแค่นั้นเองครับ

   Hasn’t she studied English since July?
   No, she hasn’t. ไม่ใช่ (ไม่ได้เรียนตั้งแต่กรกฏา)
   Yes, she has. ใช่ (หล่อนเรียนตั้งแต่กรกฎา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *