บรรยากาศ ภาษาอังกฤษคืออะไร แล้วบรรยากาศดี ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร มาดูกัน!

บรรยากาศภาษาอังกฤษคือ atmosphere ถ้าแปลความหมายตามคำศัพท์ หมายถึง อากาศที่อยู่รอบๆตัวเรา ทั้งที่อยู่ติดกับผิวโลก และสูงขึ้นไปนอกโลกนั่นแหละ แต่คำว่าบรรยากาศที่เราพูดถึงส่วนมากจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ

บรรยากาศภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

บรรยากาศภาษาอังกฤษ

Atmosphere อ่านว่า แอ็ทเมิสเฟีย แปลว่า บรรยากาศ

มีสองความหมายนะครับที่เห็นใช้บ่อยคือ แปลว่า อากาศหรือบรรยากาศในวิชาวิทยาศาสตร์ และอีกความหมายหนึ่งคือ สภาพบริบทของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น เราเดินเข้าไปในภัตตาคาร แล้วเห็นสภาพบริบทสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศก็สดชื่น เราก็พูดว่า บรรยากาศดี น่านั่งรับประทานอาหาร หรือเข้าไปในสำนักงานแล้วเห็นการจัดแต่งเป็นสัดส่วน เรียบร้อยสวยงาม เราก็พูดว่า บรรยากาศดี น่าทำงาน เป็นต้น

คำว่า บรรยากาศดี ภาษาอังกฤษ จะใช้คำคุณศัพท์มาเติมข้างหน้าครับ เช่น

  • Good Atmosphere  กุด แอ็ทเมิสเฟีย
  • Nice Atmosphere  ไนซ แอ็ทเมิสเฟีย

ท้้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ แปลว่า “บรรยากาศดี”

  • Bad Atmosphere แบด แอ็ทเมิสเฟีย (บรรยากาศแย่)
  • Positive Atmosphere พ๊อซเซอะทิฝ แอ็ทเมิสเฟีย (บรรยากาศเชิงบวก)
  • Negaitive Atmosphere เน๊เกอะทิฝ แอ็ทเมิสเฟีย (บรรยากาศเชิงลบ)

ตัวอย่างประโยค

I don’t like the atmosphere here.
ฉันไม่ชอบบรรยากาศที่นี่เลย

This restaurant has a very nice atmosphere.
ภัตตาคารนี้มีบรรยากาศดี

A Positive Classroom Atmosphere can help students learn better.
บรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวกจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 20

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *