ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (North America) รายชื่อ 54 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในทวีปอมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (์North America) ประเทศในอเมริการเหนือ เป็นที่ตั้งของประเทศที่มีอำนาจในโลกใบนี้ นั่นคือประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งในด้านกองทัพเและเศรษฐกิจ วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปอเมริกาเหนือกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ประเทศอะไรบ้าง

ประเทศอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ

 ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ North American Countries

รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 22 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ เช่น คิวบา ส่วนชื่อทางการจะเป็น สาธารณรัฐคิวบา  เป็นต้น

ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย
1 Antigua and Barbuda แอ็นที๊เกอะ เอิน บาบิ๊วเดอะ แอนติกาและบาร์บูดา
2 Bahamas เบอะฮ๊าเมิส บาฮามาส
3 Barbados บาเบ๊ด็อส บาร์เบโดส
4 Belize เบอลี๊ส เบลีซ
5 Canada แค๊เนอะเดอะ แคนาดา
6 Costa Rica ค็อสเตอะรี๊เคอะ คอสตาริกา
7 Cuba คิ๊วเบอะ คิวบา
8 Dominica เดอะมิ๊นนิเคอะ ดอมินีกา
9 Dominican Republic  เดอะมิ๊นิเติน ริพั๊บลิค สาธารณรัฐโดมินิกัน
10 El Salvador เอ็ล แซ๊ลเวอะดอ เอลซัลวาดอร์
11 Grenada เกรอะเน๊เดอะ เกรเนดา
12 Guatemala กวาเตอะม๊าเลอะ กัวเตมาลา
13 Haiti เอ๊ทิ เฮติ
14 Honduras ฮ็อนดุ๊เริส ฮอนดูรัส
15 Jamaica เจอะไม๊เคอะ จาเมกา
16 Mexico เม็คซิโค เม็กซิโก
17 Nicaragua นิเคอะแร็กกิวเวอะ นิการากัว
18 Panama แพ๊เนอะเมอะ รัฐปานามา
19 Saint Kitts and Nevis เซินท คิทซ เซิน นี๊วิซ เซนต์คิตส์และเนวิส
20 Saint Lucia เซินท ลู๊เชอะ เซนต์ลูเชีย
21 Saint Vincent and the Grenadines เซินท วินเซินท เอิน เกร็นเนอะดี๊นส เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
22 United States of America ยุไน๊ทิด สเตทส เอิฝ เออะเม๊ริเคอะ สหรัฐอเมริกา

ชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริการเหนือก็มีเพียง 22 ประเทศเท่านั้นนะครับ อ้างอิงตาม https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อประเทศ_ดินแดน_และเมืองหลวง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 36

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *