ระดับการศึกษาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาเอก มีอะไรบ้าง

ระดับการศึกษาภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อเรียกการศึกษาระดับต่างๆกันนะครับ บางคนบางท่านในสมัยก่อนๆ อาจจะจบกันแค่ ป. 4 หรือ ป. 7 ก็มี แล้วมาเรียนต่อในภายหลังก็มี มาดูสิว่าเราผ่านการเรียนรู้ในระดับไหนกันบ้าง

ระดับการศึกษาภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษาภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆที่ใช้เรียกนะครับ สังเกตุได้ว่ามีชื่อเรียกต่างกัน แต่ของไทยเราจะใช้เรียกเหมือนกัน

Pre Kindergarten : ก่อนปฐมวัย

Kindergarten : ปฐมวัย

Primary school : ประถมศึกษา
Secondary school : มัธยมศึกษา

Elementary school : ประถมศึกษา
Middle school : มัธยมศึกษาตอนต้น
High school  : มัธยมศึกษาตอนปลาย

Junior High School : มัธยมศึกษาตอนต้น
Senior High School : มัธยมศึกษาตอนปลาย

Lower-secondary : มัธยมศึกษาตอนต้น
Upper-secondary : มัธยมศึกษาตอนปลาย

Vocational Certificate : วิทยาลัยการอาชีพ

Diploma : อนุปริญญา
Associate’s Degree : อนุปริญญา
Bachelor’s Degree : ปริญญาตรี
Graduate Diploma : อนุปริญญาโท
Master’s Degree : ปริญญาโท
Doctorate Degree : ปริญญาเอก

เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย รู้จักกันทั้งหมดนี้ไหม ถ้าใข่แสดงว่าคุณยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วแหละ ทุกคนผ่านระดับการศึกษาไหนกันบ้างเอ่ย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 60

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *