สถานที่ ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สถานที่ต่างๆ [Places] พร้อมคำอ่าน คำแปล

0
1785

รวมคำศัพท์สถานที่ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์สถานทีต่างๆ ที่ควรรู้จักเป็นเบื้องต้น ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ในเมืองทั้งนั้นเลย มาดูกันเลยว่าคำศัพท์ที่เราควรเรียนรู้เบื้องต้นนั้นมีอะไรกันบ้าง

สถานที่ ภาษาอังกฤษ

ที่เสียงคำศัพท์คำอ่านคำแปล
1 
placeเพลสสถานที่
2 
airportแอ๊พอทสนามบิน
3 
bankแบ๊งคธนาคาร
4 
beauty salonบิ๊วทิ แซ๊ลอนร้านเสริมสวย
5 
barber shopบ๊าเบอะ ชอพร้านตัดผม
6 
bookstoreบุ๊คสตอร้านหนังสือ
7 
bus terminalบัส เท๊อมิเนิลสถานีรถโดยสาร
8 
cinemaซี๊นะเมอะโรงหนัง
9 
collegeค๊อลลิจวิทยาลัย
10 
clothing storeโคลธิง สตอร้านขายเสื้อผ้า
11 
department storeดิพ๊าทเมิน สตอห้าง
12  
flower shopฟลาวเวอะ ชอพร้านดอกไม้
13  
hospitalฮ๊อสปิเทิลโรงพยาบาล
14  
libraryไล๊บริห้องสมุด
15  
marketม๊าคิทตลาด
16  
museumมิ๊วเซียมพิภิธภัณฑ์
17  
gas stationแก๊ส สเต๊เชินปั๊มน้ำมัน
18  
pet storeเพ็ทสตอร้านสัตว์เลี้ยง
19  
police stationพลิ๊ส สเต๊เชินสถานีตำรวจ
20  
post officeโพสต ออฟฟิสไปรษณีย์
21  
railway stationเร๊ลเว สเต๊เชินสถานีรถไฟ
22  
restaurantเร๊สตะรองภัตตาคาร
23  
schoolสกูลโรงเรียน
24  
supermarketซู๊เพอะมาคิทซุปเปอร์มาเก็ต
25  
universityยูนิเว๊อซิททิมหาวิทยาลัย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 16

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....