55 สถานที่ ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สถานที่ต่างๆ [Places] พร้อมคำอ่าน คำแปล

รวมคำศัพท์สถานที่ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์สถานทีต่างๆ ที่ควรรู้จักเป็นเบื้องต้น ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ในเมืองทั้งนั้นเลย มาดูกันเลยว่าคำศัพท์ที่เราควรเรียนรู้เบื้องต้นนั้นมีอะไรกันบ้าง

สถานที่ ภาษาอังกฤษ

ชื่อสถานที่ 25 คำศัพท์พื้นฐาน

ที่เสียงคำศัพท์คำอ่านคำแปล
1 
placeเพลสสถานที่
2 
airportแอ๊พอทสนามบิน
3 
bankแบ๊งคธนาคาร
4 
beauty salonบิ๊วทิ แซ๊ลอนร้านเสริมสวย
5 
barber shopบ๊าเบอะ ชอพร้านตัดผม
6 
bookstoreบุ๊คสตอร้านหนังสือ
7 
bus terminalบัส เท๊อมิเนิลสถานีรถโดยสาร
8 
cinemaซี๊นะเมอะโรงหนัง
9 
collegeค๊อลลิจวิทยาลัย
10 
clothing storeโคลธิง สตอร้านขายเสื้อผ้า
11 
department storeดิพ๊าทเมิน สตอห้าง
12  
flower shopฟลาวเวอะ ชอพร้านดอกไม้
13  
hospitalฮ๊อสปิเทิลโรงพยาบาล
14  
libraryไล๊บริห้องสมุด
15  
marketม๊าคิทตลาด
16  
museumมิ๊วเซียมพิพิธภัณฑ์
17  
gas stationแก๊ส สเต๊เชินปั๊มน้ำมัน
18  
pet storeเพ็ทสตอร้านสัตว์เลี้ยง
19  
police stationพลิ๊ส สเต๊เชินสถานีตำรวจ
20  
post officeโพสต ออฟฟิสไปรษณีย์
21  
railway stationเร๊ลเว สเต๊เชินสถานีรถไฟ
22  
restaurantเร๊สตะรองภัตตาคาร
23  
schoolสกูลโรงเรียน
24  
supermarketซู๊เพอะมาคิทซุปเปอร์มาเก็ต
25  
universityยูนิเว๊อซิททิมหาวิทยาลัย

ชื่อสถานที่ 30 คำศัพท์เพิ่มเติม

 • 26 amusement park เออะมิ๊วซเมิน พาค สวนสนุก
 • 27 aquarium เออะเคว๊เรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • 28 bakery เบ๊คเคอะริ ร้านขนมปัง
 • 29. bar บา บาร์
 • 30 bowling alley โบ๊ลิง แอ๊ลลิ ลานโบว์ลิ่ง
 • 31 butcher’s บุ๊ชเชิส ร้านขายเนื้อ
 • 32 coffee shop ค็อฟฟิ ช็อพ ร้านกาแฟ
 • 33 car park คา พาค ลานจอดรถ
 • 34 church เชิช โบสถ์
 • 35 city hall ซิ๊ททิ ฮอล ศาลากลางจังหวัด
 • 36 clinic คลิ๊นิค คลินิก
 • 37 dental office เด็นเทิล อ๊อฟฟิส ร้านหมอฟัน
 • 38 drugstore ดรั๊กสตอ ร้านขายยา
 • 39 dry cleaner’s ดราย คลี๊นเนิส ร้านซักแห้ง
 • 40 fire station ไฟ๊เยอะ สเต๊เชิน สถานีดับเพลิง
 • 41 games store เกม สตอ ร้านเกม
 • 42 gym จิม โรงยิม
 • 43 hotel โฮเท๊ล โรงแรม
 • 44 jail เจล ห้องขัง
 • 45 laundromat ล็อนโดรแม็ท ร้านซักอบ
 • 46 park พาค สวนสาธารณะ
 • 47 prison พริ๊เซิน เรือนจำ
 • 48 shoe store ชู สตอ ร้านรองเท้า
 • 49 shopping center ช๊อพพิง เซ็นเทอะ ศูนย์การค้า
 • 50 spa สปา ร้านสปา
 • 51 stadium สเต๊เดียม สนามกีฬา
 • 52 subway station ซั๊บเว สเต๊เชิน สถานีรถไฟใต้ดิน
 • 53 temple เท็มเพิล วัด
 • 54 toy store ทอย สตอ ร้านของเล่น
 • 55 zoo ซู สวนสัตว์

ประโยคสนทนาเกี่ยวกับสถานที่

A: Where are you?
คุณอยู่ที่ไหน
B: I’m at the bank.
ฉันอยู่ที่ธนาคาร

A: Where are you going?
คุณกำลังจะไปไหน
B: I’m going to the market.
ฉันกำลังจะไปตลาด

A: Where do you work?
คุณทำงานที่ไหน
B: I work in a hospital.
ฉันทำงานในโรงพยาบาล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 748

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *