หลักการใช้ Future Perfect Tense มีหลักการดังต่อไปนี้

หลักการใช้  Future Perfect Tense (Tense อนาคตสมบูรณ์)  คงไม่ได้สร้างความปวดเศียรให้เราๆเท่าไหร่ เพราะเป็นโครงสร้างที่ภาษาไทยเราก็มีเหมือนกันครับ

การใช้ future perfect tense
หลักการใช้  Future Perfect Tense

 • Future  ฟิวเชอะ= อนาคต
 • Perfect เพอเฟ็คท= สมบูรณ์

ที่บอกว่าเป็น “อนาคตสมบูรณ์”  หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตการณ์หนึ่งได้ทำเสร็จสิ้นลงไปแล้ว (เช่น ฉันคงจะทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วนะ เมื่อถึงเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง

I, You, He, She, It, We, They
will
have
eaten

การย่อรูป

การย่อรูป ใช้หลักเดียวกันกับ Future Simple Tense ครับ  ให้คง have ไว้ ไม่ต้องย่อเป็น ‘ve นะครับ

หลักการใช้

ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะทำเสร็จสมบูรณ์  ณ เวลาหนึ่งในอนาคต

1.แบบมีเหตุการณ์เดียว  ส่วนมากจะระบุเวลาในอนาคตด้วย

 • I will have eaten breakfast at 8 o’clock tomorrow.
  ฉันจะกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้ว เวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
  หมายความว่า พรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกา ฉันจะกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อย ถ้าจะซื้ออะไรมาฝากก็ต้องมาก่อนหน้านี้นะ
 • Tomorrow morning, we will have finished our project.
  พรุ่งนี้เช้า พวกเราจะดำเนินโครงการของพวกเราเสร็จแล้ว
  หมายความว่า พรุ่งนี้ตอนเช้า โครงการทำดำเนินมาเป็นเดือนจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบ

2.แบบมีสองเหตุการณ์ ดู Timeline ประกอบ(เหตุการณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วใช้ Future Perfect  อีกเหตุการณ์หนึ่งใช้ Present Simple)

 • She will have gone when you arrive.
  หล่อน(คง)จะไปแล้ว เมื่อคุณมาถึง
  หมายความว่า เมื่อคุณมาถึง คุณก็จะไม่เห็นหล่อนอยู่นี่หรอก เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาหรอก
 • I will have cleaned the floor when my mom  gets home.
  ฉัน(คง)จะทำความสะอาดพื้นเรียบร้อยแล้ว ตอนที่แม่มาถึง
  หมายความว่า เมื่อแม่มาถึงบ้านพื้นก็จะเอี่ยมอ่องแล้ว ประมาณนี้
 • When we get to the station, the train will have left.
  เมื่อเราไปถึงสถานี รถไฟ(คง)จะออกไปแล้ว

Time Line เส้นเวลา

 • I will have cleaned the floor when my mom  gets home.
  ฉัน(คง)จะทำความสะอาดพื้นเรียบร้อยแล้ว ตอนที่แม่มาถึง

ลูกศรสีขาว คือ ช่วงเวลาที่ฉันจะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ลูกศรีสีแดงคือ เวลาที่แม่มาถึงบ้าน

ใช้บอกระยะของการกระทำว่า กว่าจะถึงเวลานั้นในอนาคต ฉันได้ทำอะไรนานเท่าไหร่แล้ว ดู Timeline ประกอบ

เหตุการณ์นี้จะเริ่มจากอดีต มาจนถึงปัจจุบัน และทะลุไปถึงอนาคตเลยครับ นับตั้งแต่ Tomorrow,  next week, next moth, next year หยากจะนับถึงช่วงไหนก็เลือกเอา

 • I will have studied English for ten months next month.
  ฉันจะได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลาสิบเดือน (นับถึง) เดือนหน้า
  สำนวนด้านบนนี้พวกเราคงเคยใช้กันนะครับ ในกรณีที่มีเพือนถามระยะเวลาที่เราทำอะไรสักอย่าง ขอยกตัวอย่างจากด้านบนนะครับ
 • How long have you studied English? (คำถาม Present Perfect)
  เธอเรียนภาษาอังกฤษนานแค่ไหนแล้ว
 • I will have studied English for ten months next month. (ที่ตอบแบบนี้เพราะว่าจะจบคอร์สพอดี)
  เดือนหน้าก็ครบสิบเดือนแล้ว หรือจะตอบเป็น Present Perfect ก็ได้ครับ แต่นับถึงเวลานีเท่านั้น
 • I have studied Eng lish for nine months. (Present Perfect)
  ฉันเรียนภาษาอังกฤษเก้าเดือนแล้ว

Time Line เส้นเวลา

 • I will have studied English for ten months next month.
  ฉันจะได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลาสิบเดือน (นับถึง) เดือนหน้า

เส้นสีขาวคือเริ่มเรียนมาเรือยๆ จนถึงปัจจุบัน และถ้านับถึงเดือนหน้า (ลูกศรสีแดง) ก็จะครบสิบเดือน เส้นประสีเหลือง คือ คิดๆไว้ว่าจะเรียนต่อไปอีก

ความแตกต่างระหว่าง  Future Continuous กับ Future Perfect

ลองมาดูประโยคนี้ก่อน

 • I will be eating rice when you arrive.
  ฉันจะกำลังกินข้าวอยู่ เมื่อคุณมาถึง
 • I will have eaten rice when you arrive.
  ฉันคงจะกินข้าวเสร็จแล้ว เมื่อคุณมาถึง

อะไรคือความแตกต่าง   ความแตกต่างคือ การกระทำที่กำลังเกิดขึ้น กับที่เสร็จไปแล้วในอนาคต

สมมติว่าเรานัดเพื่อนไปเที่ยว แล้วเพื่อนบอกว่า ประมาณเจ็ดโมงเช้านะจะมารับ

ถ้าเราพูดว่า I will be eating rice when you arrive. จะหมายความว่า เวลานี้เป็นเวลากินข้าวเช้าของฉัน ถ้าเธอมาก็รอให้ฉันกินก่อนแล้วค่อยไป

แต่ถ้าบอกเพื่อนว่า I will have eaten rice when you arrive. หมายความว่า เวลานี้ของทุกวันฉันกินข้าวเช้าแล้วเรียบร้อย ถ้าเธอมาก็ไปกันได้เลย

ประโยคปฏิเสธ

 • I won’t have finished my project tomorow morning.
  ฉัน(คง)จะไม่ดำเนินโครงการของฉันเสร็จ พรุ่งนี้เช้า (ขอเวลาต่อช่วงบ่ายนะ)

ประโยคคำถาม

 • Will you have finished your project tomorow morning?
  คุณ(คง)ดำเนินโครงการของคุณเสร็จ พรุ่งนี้เช้าใช่ไหม
  Yes, I will. / No, I won’t. ใช่ / ไม่ใช่

ขอยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้แล้วกัน โครงสร้างของประโยคปฏิเสธกับคำถามก็คล้ายกับ Future Simple

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 215

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “หลักการใช้ Future Perfect Tense มีหลักการดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *