หลักการใช้ How far พร้อมประโยคตัวอย่างเสริมความเข้าใจมากขึ้น

How far ถ้าแปลตามตัวอักษร จะแปลว่า ไกลอย่างไร แต่แปลให้ได้ใจความแปลว่า ไกลแค่ไหน

การใช้ How far…?

หลักการใช้ how far

ตัวอย่างประโยค

How far is it? มัน ไกล แค่ไหน
Only 50 meters. 50 เมตร เท่านั้น

How far is your school? โรงเรียน ของคุณ ไกลแค่ไหน
2 kilometers. 2 กิโลเมตร

How far is your house from here? บ้าน ของคุณ จาก ตรงนี้ ไกลแค่ไหน
About ten minutes’ walk. ประมาณ สิบ นาที เดิน (ใช้เวลาเดินประมาณสิบนาที)

How far is it from Thailand to England? จาก ไทย ไป อังกฤษ ไกลแค่ไหน
About 13,313 kilometers. ประมาณ 13,313 กิโลเมตร

How far is the sun from the earth? พระอาทิตย์ ห่างจาก โลก ไกลแค่ไหน
About 150 million kilometers. ประมาณ 150 ล้าน กิโลเมตร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 71

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *