หลักการใช้ How old พร้อมตัวอย่างประโยคประกอบ เสริมความเข้าใจ…

How old ถ้าแปลตามตัวอักษร จะแปลว่า แก่อย่างไร แต่แปลให้ได้ใจความแปลว่า อายุเท่าไหร หรือ อายุกี่ปี…

หลักการใช้ How old

หลักการใช้ how old

ตัวอย่างประโยค

How old are you? คุณ อายุ เท่าไหร่
I’m ten years old. ผม อายุ 10 ปี

How old is she? หล่อน อายุ เท่าไหร่
She’s two years old. หล่อน อายุ 2 ปี

How old is he? เขา อายุ เท่าไหร่
He is five years old. เขา อายุ ห้า ปี

How old is it? มัน อายุ เท่าไหร่
It’s 100 hundred years old. มัน อายุ หนึ่งร้อย ปี

How old are they? พวกเขา อายุ เท่าไหร่
They are 20 years old. พวกเขา อายุ 20 ปี

How old is that car? รถยนต์ คันนั้น อายุ เท่าไหร่
It is one year old. มัน อายุ 1 ปี

How old is your cat? แมว ของคุณ อายุ เท่าไหร่
It is six years old. มัน อายุ หก ปี

How old is the Great Wall of China? กำแพงเมืองจีน อายุ เท่าไหร่
It’s about 2000 years old. มัน อายุ ประมาณ 2000 ปี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 63

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *