หลักการใช้ What เป็นคำถาม และคำเชื่อม มีหลักการใช้ง่ายๆดังนี้

What แปลว่า อะไร คือใช้เป็นคำถาม แต่ถ้าใช้เป็นคำเชื่อมประโยคจะแปลว่า สิ่งที่ หรือบางทีก็แปลว่าอะไรได้เหมือนกัน

หลักการใช้ what

หลักการใช้ what

What (อะไร) ใช้เป็นคำถาม

What is that? นั่น คือ อะไร
That is a cat. นั่น คือ แมว

What is your name? ชื่อ ของคุณ คือ อะไร
My name is Tom. ชื่อ ของผม คือ ทอม

What is the biggest animal in the world? สัตว์ ที่ใหญ่ที่สุด ใน โลก คือ อะไร
The blue whale is. วาฬ สีน้ำเงิน เป็น

What is on the floor? อะไร อยู่ บน พื้น
The mouse is. หนู อยู่

What is eating our sheep? อะไร กำลังกิน แกะ ของเรา
The wolf is. หมาป่า กำลัง

What are flying in the sky? อะไร กำลังบินอยู่ บน ท้องฟ้า
The birds are. นก กำลัง

การใช้ What + นาม

การใช้ what ตามด้วยนาม จะแปลคำนามก่อนแล้วค่อยแปลว่า อะไร

What time is it? มัน คือ เวลา อะไร (เวลาเท่าไหร่)
It’s ten. มัน คือ สิบ (โมง)

What day is it? มัน คือ วัน อะไร
It is Monday. มัน คือ วันจันทร์

What month is it? มัน คือ เดือน อะไร
It’s December. มัน คือ เดือนธันวาคม

What city is next to New York? เมือง อะไร อยู่ ถัดจาก นิวยอร์ค
I don’t know. ผมไม่รู้

What country has the largest population? ประเทศ อะไร มี ประชาการ มากสุด

what + นาม มีมากมายไม่รู้จบ แต่ถ้าเจอก็ให้เข้าใจหลักการตามด้านบนนะครับ

What (สิ่งที่) ใช้เป็นคำเชื่อม

คำว่า สิ่งที่ บางครั้งแปลว่า อะไร ได้เหมือนกัน

That is what I’m looking for. นั่น คือ สิ่งที่ ผม กำลังตามหา

This is not what I want. นี่ ไม่ใช่ สิ่งที่ ผม ต้องการ

What I can see is only the sea. สิ่งที่ ฉัน เห็น คือ ทะเล เท่านั้น ( The sea is what I can see)

What I want is love. สิ่งที่ ฉัน ต้องการ คือ ความรัก ( Love is what I want)

I know what you are doing. ฉัน รู้ว่า คุณ กำลังทำ อะไร

I don’t understand what you are talking about. ฉัน ไม่ เข้าใจ ว่า คุณ กำลังพูด ถึง (เรื่อง) อะไร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 257

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *