หลักการใช้ Whose กับ Who’s

0
1159

Whose กับ Who’s เป็นคำพ้องเสียง แต่ไม่พ้องรูปนะครับ Who’s เป็นคำย่อของ Who is กับ Who has เช่น

Who’s that? = Who is that? นั่นคือใคร (present simple)

Who’s eaten my cake? = Who has eaten my cake?  ใคร กินเค้ก ฉัน (หมดแล้ว) (present perfect)

ยกตัวอย่างเพื่อบอกให้เห็นแค่นี้คงหายสงสัยนะครับ

คำว่า Whose ใช้เป็นคำถามแปลว่า ของใคร ใช้เป็นคำเชื่อมแปลว่า ซึ่ง……ของ……/ของใคร

 Whose ใช้เป็นคำถาม (ของใคร)

Whose is this? นี่ ของใคร (รู้กันเฉพาะผู้พูดผู้ฟัง)

Whose pen is this? นี่  คือ ปากกา ของใคร

Whose is this pen? ปากกา ด้ามนี้ คือ ของใคร

Whose house is that? นั่น คือ บ้าน ของใคร

Whose dog is running? หมา ของใคร กำลังวิ่ง


Whose car is parking over there? รถ ของใคร กำลังจอด อยู่ตรงนั้น

Whose ใช้เป็นคำเชื่อม ซึ่ง ….ของ…. / ของใคร

I know the man whose car is red. ฉัน รู้จัก ผู้ชาย ซึ่ง รถของเขา มีสีแดง

That is the girl whose house is very big. นั่น คือ ผู้หญิง ซึ่ง บ้านของหล่อน ใหญ่มาก

I don’t care whose car is this. ผม ไม่ สนว่า รถ คันนี้ เป็น ของใคร (จอดผิดที่ลากไปโรงพักเลย)

I don’t know whose pen is on the table. ผม ไม่ รู้ว่า ปากกา ของใคร อยู่ บน โต๊ะ

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ