เครียด ภาษาอังกฤษคืออะไร ฉันรู้สึกเครียด ใช้คำว่า stressed หรือ stressed out ดี…

เครียด ภาษาอังกฤษ คือ stress อ่านว่า สเตร็ส ถ้าพูดถึงความเครียดแล้ว เป็นที่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากได้แน่นอน เพราะมันจะให้เสียทั้งสุขภาพจิต และลามถึงสุขภาพกายด้วย ถ้าเรารู้สึกเครียด เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้าง มาเรียนรู้กันเลย

เครียดภาษาอังกฤษ

เครียดภาษาอังกฤษคืออะไร

คำนิยามของคำว่า ความเครียด (stress) คือ great worry caused by a difficult situation, or something that causes this condition

แปลว่า ความกังวลอย่างมาก ซึ่งเกิดจากสถานการณ์หรือบางสิ่งที่ก่อความยุ่งยาก ที่สร้างภาวะนี้ขึ้นมา

คำว่าเครียดมีอะไรบ้าง

มีอยู่สองสามคำที่ควรเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับ จะได้ไม่นำไปใช้สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจผิด

stress อ่านว่า สเตร็ส เป็นคำนามแปลว่า ความเครียด

stress อ่านว่า สเตร็ส เป็นคำกริยา แปลว่า เครียด

stressed อ่านว่า สเตร็สทึ เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เครียด ใช้บอกความรู้สึกว่าเครียด

stressful อ่านว่า สเตร็สเฟิล เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เครียด ใช้บอกตัวก่อให้เกิดความเครียด เช่น งาน, สถานการณ์

stressing อ่านว่า stressing เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า น่าเครียด ใช้บรรยายคนที่ดูเครียด ทำให้คนอื่นเครียดไปด้วย

stressed out อ่านว่า สเตร็สทึ เอ๊าท ใช้คล้ายกับ stressed

ตัวอย่างเกี่ยวกับความเครียด

 • I’m stressed. ฉันเครียด
 • I’m stressed out. ฉันเครียด
 • I feel stressed.  ฉันรู้สึกเครียด
 • I’m under a lot of stress right now. ฉันเครียดมากตอนนี้
 • I’m stressed because of work. ฉันเครียดเพราะงาน
 • I’m stressed out because of work. ฉันเครียดเพราะงาน
 • I’m usually stressed out before finals. ปกติฉันเครียดก่อนสอบปลายภาค
 • Don’t stress overit. I’ll take care of it. อย่าไปเครียดเลย ฉันจะจัดการเอง
 • If you feel stress, just relax! ถ้านายเครียด ก็รีแล็กซ์บ้างสิเพื่อน
 • Jenny seemed a bit stressed when she knew her exam result. ดูเหมือนเจนนี่จะเครียดเล็กน้อยเมื่อเธอรู้ผลสอบของเธอ
 • The boss has been completely stressed since the last meeting. เจ้านายเคร่งเครียดอย่างมากตั้งแต่การประชุมคราวที่แล้ว
 • I know your job is stressful, so you are stessed and you now you are stressing! ฉันรู้ว่างานของนายมันเครียด ดังนั้นนายเลยเครียด และตอนนี้นายก็ทำให้เราเครียดไปด้วย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 40

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *