เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ คืออะไรเอ่ย คนที่ทำงานเกี่ยวกับงานเอกสาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ คืออะไรเอ่ย พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานเอกสารในสำนักงานต่างๆ หรือในโรงเรียนหน่ะ ซึ่งบางทีเขาเรียกว่าพนักงานธุรการนั่นหน่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร

เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ

◊ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ คือ

สำหรับหน่วยงานในประเทศไทย จะมีคำศัพท์บัญญัติเก๋ๆดังนี้

เจ้าหน้าที่ธุรการ = Assistant Clerical Officer
เจ้าพนักงานธุรการ = Clerical Officer

แต่สำหรับความหมายทั่วๆไปนั้น คนที่ทำงานธุรการ คือ

clerk : a person who works in an office, dealing with records or performing general office duties: *

clerk อ่านว่า คล๊าค (BE) เคลิ๊ค (AE)

ตามคำนิยาม clerk คือ ผู้ที่ทำงานในสำนักงาน หรือในธรนาคาร ซึ่งทำงานเกี่ยวกับเอกสาร การบันทึกต่างๆ หรือทำงานทั่วๆไปในสำนักงาน ซึ่งภาษาไทยเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือพนักงานธุรการ หรือเสมียนนั่นเอง” ถ้าจะระบุให้ชัดเจนเลงไป เราเรียกว่า office clerk ทำงานในสำนักงาน bank clerk ทำงานในธนาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วในอเมริกายังเรียกพนักงานขายในร้านว่า clerk หรือ salesclerk (เซ๊ลซเคลิก) และพนักงานเคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงแรม ซึ่งคนไทยเรียกว่าพนักงานต้อนรับ ก็เรียกว่า clerk หรือ desk clerk เช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้น คำว่า clerk จะแปลว่า เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานขาย, พนักงานเต้อนรับในโรงแรม ก็ต้องดูบริบทเป็นสำคัญว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ เช่น

  • She is a clerk. She has to get to the office before 8 o’clock.
    หล่อนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ หล่อนต้องไปถึงสำนักงานก่อน 8 โมง
  • If you want to try this shirt, please tell  that clerk.
    ถ้าคุณต้องการลองเสื้อเชิ้ตตัวนี้ กรุณาบอกพนักงานขายคนนั้น
  • The clerk is checking the guest list.
    พนักงานต้อนรับกำลังตรวจรายชื่อของแขก

เห็นไหมว่า คำเดียวแต่มีหลายความหมายเสียเหลือเกิน เราต้องค่อยๆเรียนรู้ไป  ดูว่าแต่ละคำมันมีความหมายอะไรบ้าง และนำไปใช้กันอย่างไร

*  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clerk

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 15

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *