เนื้อเพลง Hero คำอ่านภาษาไทยเป๊ะเวอร์ ไว้ฝึกร้องแข่งขัน

เพลง Hero พร้อมคำอ่านภาษาไทย ไว้ฝึกร้อง

คำอ่านต่อไปนี้เป็นการเขียนคำอ่านแบบเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เอาไว้ฝึกร้องให้ได้คล้ายๆกับเสียงร้องต้นตำรับนั่นเอง

ศิลปิน: Mariah Carey, Release Date: 1993

There’s a hero
แด สะ เฮียโร
If you look inside your heart
อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค คินไซด จัว ฮาท
You don’t have to be afraid
ยู ด้น แฮฟ ทุ บี ยะเฟรด
Of what you are
ออฟ ว็อท ชู วา
There’s an answer
แด เซิน แน๊นเซอ
If you reach into your soul
อิ๊ฟ ยู รีช ชินทู ยัว โซล…
And the sorrow that you know
แอน เดอะ ซ๊อโร่ แด๊ท ชู โน
Will melt away
วิล เม็ล ทะเว

And then a hero comes along
แอน เด็น นะ เฮี๊ยโร คัม สะลอง
With the strength to carry on
วิธ เดอะสเตร็ง ทู แครี ย้อน
And you cast your fears aside
แอน ยู แค๊ส ชัว เฟีย ซะไซด
And you know you can survive
แอน ยู โน ยู แคน เซ๊อไวฝ
So when you feel like hope is gone
โซ เว็น ยู ฟีล ไล๊ค โฮพ พิส กอน
Look inside you and be strong
ลุค คินไซ๊ด จู แวน บี สตรอง
And you’ll finally see the truth
แอน ยูล ไฟ๊นัลลิ ซี เดอะ ทรูธ
That a hero lies in you
แด้ท ดะ เฮี๊ยโร ลาย ซิน ยู

It’s a long road
อิท สะลอง โรด
When you face the world alone
เว็น ยู เฟซ เดอะ เวิล ดะโลน
No one reaches out a hand
โน วัน รี๊ชเชส เซ๊า ดะ แฮนด
For you to hold
ฟอ ยู ดุ โฮลด
You can find love
ยู เคิน ไฟด เลิฟ
If you search within yourself
อิ๊ฟ ยู เซิช วิธดิน ยัวเซลฟ
And the emptiness you felt
แอน ดิ เอ๊มทิเนส ยู เฟ็ลท
Will disappear
วิล ดิ๊ซซะเพีย

And then a hero comes along
แอน เด็น นะ เฮี๊ยโร คัม สะลอง
With the strength to carry on
วิธ เดอะสเตร็ง ทู แครี ย้อน
And you cast your fears aside
แอน ยู แค๊ส จัว เฟีย ซะไซด
And you know you can survive
แอน ยู โน ยู แคน เซ๊อไวฝ
So when you feel like hope is gone
โซ เว็น ยู ฟีล ไล๊ค โฮพ พิส กอน
Look inside you and be strong
ลุค คินไซ๊ด จู แวน บี สตรอง
And you’ll finally see the truth
แอน ยูล ไฟ๊นัลลิ ซี เดอะ ทรูธ
That a hero lies in you
แด้ท ดะ เฮี๊ยโร ลาย ซิน ยู

oh..oh
โอ้ ..โอ

Lord knows
หลอด โนส
Dreams are hard to follow
ดรีม ซา ฮาด ทุ ฟ๊อลโล
But don’t let anyone
บัท ด้น เล็ท เอ๊นนิวัน
Tear them away
แท เด็ม มะเว
Just hold on
จัส โฮล ดอน
There will be tomorrow
แด วิล บี ทูม๊อโร
And in time
แอน ดิน ไทม์
You’ll find the way
ยูล ไฟ เดอะ เว

And then a hero comes along
แอน เด็น นะ เฮี๊ยโร คัม สะลอง
With the strength to carry on
วิธ เดอะ สเตร็ง ทู แครี ย้อน
And you cast your fears aside
แอน ยู แค๊สท จัว เฟีย ซะไซด
And you know you can survive
แอน ยู โน ยู แคน เซ๊อไวฝ
So when you feel like hope is gone
โซ เว็น ยู ฟีล ไล๊ค โฮพ พิส กอน
Look inside you and be strong
ลุค คินไซ๊ด จู แวน บี สตรอง
And you’ll finally see the truth
แอน ยูล ไฟ๊นัลลิ ซี เดอะทรูธ
That a hero lies in you
แด้ท ดะ เฮี๊ยโร ลาย ซิน ยู

That a hero lies in you
แด้ท ดะ เฮี๊ยโร ลาย ซิน ยู

That a hero lies in you
แด้ท ดะ เฮี๊ยโร ลาย ซิน ยู

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 38

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *