แบบฝึกหัด Past Continuous Tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
843

แบบฝึกหัด Past Continuous Tense เป็น Exercise หลังจากได้เรียนรู้เรื่อง past continuous tense มาแล้ว พร้อมเฉลยข้อสอบให้ได้รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกด้วยครับ

แบบฝึกหัด Past Continuous Tense

ประเด็นหลักมีสองประการคือ ประธานตัวไหนใช้ was ตัวไหนใช้ were และ ถ้ามีสองเหตุการณ์ในประโยค เหตุการณ์ไหนใช้ past simple เหตุการณ์ไหนใช้ past continuous ถ้านักเรียนได้เรียนรู้และจดจำได้ดีแล้ว รับรองข้อสอบก็ไม่ยากหรอกครับ

Past Continuous Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7/10 ขึ้นไป

You ______ when we _____ home .

He _______ his homework when it _____ to rain.

They ______ books when the telephone _____.

As we _____ football, we _______ a boy crying.

When you called me, I _____ a bath.

While the dog ______, a car ran over it .

Jo and John were singing, but we _____ .

Mom was cooking while dad _______ in the garden.

She _____ an elephant while she was walking to the bank.

We _______ dinner when dad _______ home.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ