แบบฝึกหัด present perfect tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด present perfect tense เป็น Exercise พร้อมเฉลยผลคะแนนให้คุณทราบหลังจากทำข้อสอบ แบบฝึกหัดชุดนี้จะเน้นกริยาช่อง 3 และ การใช้ for กับ since นะครับ เพราะว่าเป็นหัวใจของ tense นี้เลย ถ้ายังไม่ได้เรียนรู้ ก็สามารถกลับไปศึกษาบทเรียนนี้ก่อนก็ได้นะครับ

แบบฝึกหัด Present Perfect Tense

แบบฝึกหัด present perfect tense

Present Perfect Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

She hasn't _____ (clean) my room.

You've just _____ (take) shower.

We've studied French _____ April.

My brother has taught math _____ ten years.

She's been watching TV _____ 5 hours.

They've been playing football _____ 2 o'clock.

I've lived here _____ 1999.

My dog has _____ (eat) my hot dog.

We haven't _____ (buy) a car.

I've just ____ (meet) John. He's nice.

Where is Sam? Have you _____ (see) him?

He's already _____ (drink) coffee.

It's never ____ (snow) sine 2010.

They've never _____ (drive) a bus.

It's been raining _____ 3 days.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 1574

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “แบบฝึกหัด present perfect tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *