แบบฝึกหัด present perfect tense (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

1
1019

แบบฝึกหัด present perfect tense เป็น Exercise พร้อมเฉลยผลคะแนนให้คุณทราบหลังจากทำข้อสอบ แบบฝึกหัดชุดนี้จะเน้นกริยาช่อง 3 และ การใช้ for กับ since นะครับ เพราะว่าเป็นหัวใจของ tense นี้เลย ถ้ายังไม่ได้เรียนรู้ ก็สามารถกลับไปศึกษาบทเรียนนี้ก่อนก็ได้นะครับ

แบบฝึกหัด Present Perfect Tense

แบบฝึกหัด present perfect tense

Present Perfect Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

She's been watching TV _____ 5 hours.

We haven't _____ (buy) a car.

It's never ____ (snow) sine 2010.

My dog has _____ (eat) my hot dog.

He's already _____ (drink) coffee.

My brother has taught math _____ ten years.

I've lived here _____ 1999.

We've studied French _____ April.

I've just ____ (meet) John. He's nice.

They've been playing football _____ 2 o'clock.

You've just _____ (take) shower.

Where is Sam? Have you _____ (see) him?

They've never _____ (drive) a bus.

It's been raining _____ 3 days.

She hasn't _____ (clean) my room.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ