สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Where are you from คุณมาจากไหน

บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Where are you from คุณมาจากไหน ถ่ายทำจริงจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา เป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาง่ายๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วคุณจะสามารถ

  • ถามตอบเกี่ยวถิ่นกำเนิดของคุณได้
  • ถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่ามาจากประเทศนั้นจริงหรือเปล่าได้
  • ถามตอบชื่อสกุลได้

เอามาเฉพาะที่สำคัญๆ นะครับ ไม่ได้เอามาทั้งหมด

Time: 0.18

A: Hi. What’s your name?
ฮ๊าย ว็อทส ยัว เนม
หวัดดี คุณชื่ออะไร

B: Barbara.
บ๊าบะระ
บาบาร่า

A: Where are you from?
แว อา ยู ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

B: I’m from France.
ไอม ฟรอม ฟรานซ
ฉัน มา จาก ฝรั่งเศส

A: You’re from France?
ยัว ฟรอม ฟรานซ

คุณ มา จาก ฝรั่งเศส หรือ
B: Yes.
เย็ส
ใช่
Time: 0.23

A: Where are you from?
แว อา ยู ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

B: Romania.
โรเม๊เนีย
โรมาเนีย

A: Romania?
โรเม๊เนีย
โรมาเนีย หรือ
B: Yeah.
เย๊
ช่าย
Time: 0.28

A: Where are you from?
แว อา ยู ฟรอม
คุณ มา จาก ไหน

B: Uh, we’re from Auckland, New Zealand.
เออ เวีย ฟรอม โอ๊คเลินด นิว ซี๊เลินด
อืม พวกเรา มา จาก โอคแลนด์ นิว ซีแลนด์

Time: 0.50
A: O.K. Good morning!
โอเค กุด ม๊อนิง
สวัสดีตอนเช้า

B: Good morning.
กุด ม๊อนิง
สวัสดีตอนเช้า

A: And what is your name?
ว้อทส ยัว เนม
คุณ ชื่อ อะไร
B: My name is Tracy.
มาย เนม อิส เทร๊ซิ
ฉัน ชื่อ เทรซี่

A: Tracy what?
เทร๊ซิ ว็อท
เทรซี่ อะไร (เทรซี่ นามสกุลอะไร)
B: Ruckland.
รัคเลินด
รัคแลนด์

A: Where are you from, Tracy?
แว อา ยู ฟรอม เทร๊ซิ
คุณ มา จาก ไหน เทรซี่

B: Originally Pennsylvania, but now I’m from Manhattan.
อะริ๊จินัลลิ เพ็นซิลเว๊เนีย บัท นาว ไอม ฟรอม แมนฮั๊ทเทิน
ดังเดิม เพนซิลเวเนีย แต่ ตอนนี้ ฉัน มาจาก แมนฮัตตัน
(เดิมทีเป็นคนเพนซิลเวเนีย แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่แมนฮัตตันแล้ว)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *