เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ คืออะไรเอ่ย คนที่ทำงานเกี่ยวกับงานเอกสาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ คืออะไรเอ่ย พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานเอกสารในสำนักงานต่างๆ หรือในโรงเรียนหน่ะ ซึ่งบางทีเขาเรียกว่าพนักงานธุรการนั่นหน่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร ◊ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาอังกฤษ คือ สำหรับหน่วยงานในประเทศไทย จะมีคำศัพท์บัญญัติเก๋ๆดังนี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ = Assistant Clerical Officer เจ้าพนักงานธุรการ = Clerical Officer แต่สำหรับความหมายทั่วๆไปนั้น คนที่ทำงานธุรการ คือ clerk : a person who works in an office, dealing with records or performing general office duties: * clerk อ่านว่า คล๊าค (BE) เคลิ๊ค (AE) ตามคำนิยาม clerk […]

ชื่อประเทศโอเชียเนียนภาษาอังกฤษ

ชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียภาษาอังกฤษ (Oceania) รายชื่อ 14 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียภาษาอังกฤษ (์Asia) ก็คือในโซนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และบรรดาเกาะน้อยใหญ่แถบนั้นครับ ออสเตรเลียเป็นดินแดนของจิงโจ้ครับ ตัวกระโดดไกลนั่นแหล่ะ วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของเขตโอเชียเนียกันดีกว่า จะได้รู้ว่าเขตโอเชียเนียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในเขตโอเชียเนีย Oceanian Countries รายชื่อประเทศต่างๆในเขตโอเชียเนีย เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 14 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เป็นเรียกกันทั่วไปสั้นๆนะครับ  ส่วนชื่อที่เป็นทางการยาวๆไปค้นหาเอาในวิกิก็แล้วกันนะครับ ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Australia อ็อสเตร๊เลีย  ออสเตรเลีย 2 Fiji ฟี๊จี ฟีจี 3 Kiribati คิ๊ริแบส คิริบาส 4 Marshall Islands ม๊าเชิล ไอเลินส  หมู่เกาะมาร์แชลล์ 5 Micronesia ไมเครอะนี๊เสีย ไมโครนีเซีย 6 Nauru นาอู๊รู นาอูรู 7 New Zealand นิว […]

ประเทศในเอเชียภาษาอังกฤษ

ชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (Asia) รายชื่อ 48 ประเทศ คำอ่าน คำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (์Asia) อันเป็นดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยเราเอง และเป็นที่ตั้งของประเทศอาเซียนอีกด้วย แต่ว่าประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปนี้ที่พอฟัดเหวี่ยงกับอเมริกาได้คือประเทศจีน วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปเอเชียกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปเอเชียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปเอเชีย Asian Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชีน เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 48 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เป็นเรียกกันทั่วไปสั้นๆนะครับ  ส่วนชื่อที่เป็นทางการยาวๆไปค้นหาเอาในวิกิก็แล้วกันนะครับ   ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Afghanistan แอฟแก๊นิสแตน อัฟกานิสถาน 2 Armenia อามี๊เนีย อาร์มีเนีย 3 Azerbaijan แอะเสอะไบจ๊าน อาเซอร์ไบจาน 4 Bahrain บาเร๊น บาห์เรน 5 Bangladesh แบ็งเกลอะเด็ช บังกลาเทศ 6 Bhutan บูท๊าน ภูฏาน 7 Brunei Darussalam บรูไน๊ […]

ประเทศอเมริกาใต้ภาษาอังกฤษ

ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาใต้ภาษาอังกฤษ (South America) รายชื่อ 54 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในทวีปอมริกาใต้ภาษาอังกฤษ (์South America) เมื่อพูดถึงอเมริกาใต้ มี 2 สิ่งที่ให้กล่าวถึงนั่นคือ ดินแดนแห่งสาวสวย หนุ่มหล่อเข้ม และนักเล่นบอลเก่งๆก็อยู่ในทวีปนี้แหละ มีชื่อเสียงโด่งดังกันหลายคน วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปอเมริกาใต้กันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปอเมริกาใต้มีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ North American Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 22 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ เช่น อาร์เจนตินา ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Argentina อาเจินที๊เนอะ อาร์เจนตินา 2 Bolivia เบอะลิ๊ฝเวีย โบลิเวีย 3 Brazil เบรอะซิ๊ล บราซิล 4 Chile ชิ๊ลิ ชิลี 5 Colombia เคอะล็อมเบีย […]

ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (North America) รายชื่อ 54 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในทวีปอมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (์North America) ประเทศในอเมริการเหนือ เป็นที่ตั้งของประเทศที่มีอำนาจในโลกใบนี้ นั่นคือประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งในด้านกองทัพเและเศรษฐกิจ วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปอเมริกาเหนือกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ North American Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 22 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ เช่น คิวบา ส่วนชื่อทางการจะเป็น สาธารณรัฐคิวบา  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Antigua and Barbuda แอ็นที๊เกอะ เอิน บาบิ๊วเดอะ แอนติกาและบาร์บูดา 2 Bahamas เบอะฮ๊าเมิส บาฮามาส 3 Barbados บาเบ๊ด็อส บาร์เบโดส 4 Belize เบอลี๊ส เบลีซ 5 […]

ประเทศแอฟริกาภาษาอังกฤษ

ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) รายชื่อ 54 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) เราจะเห็นว่าประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่มักจะแห้งแล้ว มักไม่ค่อยมีความเขียวขจีสักเท่าไหร่ สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่แนวเส้นศูนย์สูตรนั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปแอฟริกากันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ African Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 54 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ ที่เรียกกันทั่วไป เช่น กานา ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะเรียกว่า สาธารณรัฐกานา  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Algeria แอ็ลจิ๊เรีย แอลจีเรีย 2 Angola แอ็งโก๊เลอะ แองโกลา 3 Benin เบ็นนี๊น เบนิน 4 Botswana บ็อทสว๊าเนอะ บอตสวานา 5 Burkina Faso เบอะคี๊เนอะ แฟ๊ะโซ บูร์กินาฟาโซ 6 […]

ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) รายชื่อ 45 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) ประเทศยุโรปเรามักจะเรียกว่าประเทศตะวันตก สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปยุโรปเป็นประเทศทางตะวันตกของเรานั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปยุโรปกัน จะได้รู้ว่าทวีปยุโรปมีประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ European Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปยุโรป เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 45 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เรียกกันทั่วไปนะครับ เช่น ออสเตรีย ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐออสเตรีย  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Albania แอลเบ๊เนีย แอลเบเนีย 2 Andorra แอนด๊อเรอะ อันดอร์รา 3 Austria อ๊อสเตรีย ออสเตรีย 4 Belarus เบ็ลเลอะรู๊ซ เบลารุส 5 Belgium เบ็ลเจิม เบลเยียม 6 Bosnia and Herzegovina บ๊อสเนีย […]

หน่วยงานราชการภาษาอังกฤษ

หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่สำคัญของไทย

หน่วยงานราชการภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจของไทย มาดูกันว่าหน่วยงานต่างๆของไทยเรา เขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้าง บางชื่อเขาอาจไม่ได้แปลแบบคำต่อคำนะครับ จะเป็นการแปลโดยยึดความหมายเป็นสำคัญ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government agencies & state enterprises) หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษคือ Government agencies และรัฐวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษคือ state enterprises มาดูหน่วยงานที่สำคัญๆของไทยกันนะครับ กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary  -สำนักงานปลัดกระทรวง Department of Information – กรมสารนิเทศ Department of International Economic Affairs – กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Department […]

นางสาวภาษาอังกฤษ

นางสาว ภาษาอังกฤษ คืออะไร และ ms กับ miss ต่างกันยังไง

นางสาว ภาษาอังกฤษ คืออะไร และ ms กับ miss ต่างกันยังไง : ถ้าเป็นคำนำหน้าชื่อของนางสาว ภาษาอังกฤษ คือ Miss อ่านว่า มิส เหมือน มิสไทยแลนด์ มิสทีน นั่นแหละ ใช้นำหน้าคนที่ยังไม่จดทะเบียนสมรส ◊ Ms กับ Miss ต่างกันยังไง Ms อ่านว่า มิส หรือ เมิส Miss อ่านว่า มิ๊ซ เสียงสูงๆนิดนึง คำว่า Miss ใช้นำหน้าคนที่ยังไม่แต่งงาน ซึ่งคำแปลก็คือ นางสาว  คำว่า Ms ใช้นำหน้าคนที่เราไม่แน่ใจว่าเขาแต่งงานหรือยัง แบบว่ายังสาวสวยอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่ายังโสดหรือแต่งงานแล้ว แต่คำว่า Ms และ Miss ถ้านำมาใช้เรียกสาวๆแล้วละก้อ จะแปลว่า […]

เขต ภาษาอังกฤษ

เขต ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง ชื่อ 50 เขตต่างๆเป็นภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร

เขต ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง : คำว่าเขตเทียบได้กับอำเภอในต่างจังหวัด เราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Khet ฝรั่งเขาจะอ่านว่า “เขต” หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ คือ District  อ่านว่า ดิ๊สตริคท์ ◊ เขตภาษาอังกฤษ เขียนยังไง เขตภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ดังนี้ เขตจัตุจักร เขียนเป็น Chatuchak  District หรือ KhetChatuchak เขตลาดกระบัง เขียนเป็น Lat Krabang District หรือ Khet Lat Krabang เขตลาดพร้าว เขียนเป็น Lat Phrao District หรือ Khet Lat Phrao ◊ การเขียนเขตภาษาอังกฤษเพื่อจ่าหน้าจดหมาย การเขียนจ่าหน้าจดหมาย คำว่าแขวง เขต จังหวัดจะโดนตัดออกหมดครับ จะเหลือแค่ชื่อแขวง […]