Category Archives: นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ

นิทานภาษาอังกฤษ สำหรับทุกคน มีทั้งนิทานภาษาอังกฤษสั้นๆสองภาษา มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อช่วยให้คนที่ยังไม่เก่งภาษาสามารถอ่านทั้งภาษาอังกฤษ และรู้ความหมายไปด้วยในตัว

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับเด็กๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นนิทานง่ายๆ ใช้คำศัพท์ไม่ได้ยากนัก และเป็นประโยคธรรมดา

นิทานภาษาอังกฤษยาวๆ เหมาะสำหรับคนที่เก่งภาษาแล้วในระดับหนึ่ง มาอ่านนิทานเพื่อความเพลิดเพลิน และฝึกภาษาไปในตัว จะเห็นได้ว่านิทานภาษาอังกฤษในชุดนี้จะไม่มีคำแปลให้นะครับ เพราะคิดว่าต้องเป็นคนที่เก่งในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้นจึงจะเข้ามาอานนิทานในชุดนี้

ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาผ่านการอ่านนิทานนะครับ