Category Archives: ประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเลยครับ

ประโยคภาษาอังกฤษที่รวบรวมให้ทุกท่านได้ศึกษานี้ เป็นประโยคที่ง่ายๆ ใช้คำศัพท์แบบธรรมดา พื้นฐานทั่วไป และใช้โครงสร้างประโยคง่ายๆ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจได้ง่ายนั่นเอง

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคต่างๆที่นำมาเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่อนข้างหลากหลายมากเลยเช่น

ประโยคที่ใช้ในการอวยพรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอวยพรให้เพื่อน พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นต้น

ประโยคที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น ประโยคในการทักทาย ประโยคในการขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น

คำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคทั่วๆ ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

สุภาษิตภาษาอังกฤษ
สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverb) เทียบสํานวนสุภาษิตภาษาอังกฤษกับไทยพร้อมคำแปล

สุภาษิตภาษาอังกฤษ คือ Proverb  เป็นประโยคสั้นๆที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ไม่ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไหนก็จะมีคำสุภาษิตด้วยกันทั้งสิ้น  มีสุภาษิตบางประโยคที่คล้ายคลึงกันสามารถเทียบเคียงกันได้ และมีบางประโยคที่ไม่อาจเทียบเคียงกันได้ก็มีเช่นกัน เนื่องจากความแตกต่างกันทางบริบทของสังคม สุภาษิตภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับภาษาไทย สุภาษิตที่นำมาเทียบเคียงกัน บางอันก็จะคล้ายกันเหมือนแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเลย ส่วนบางอันก็จะออกแค่แนวคล้ายๆกัน [...]

ประโยคภาษาอังกฤษ
108 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน มีคำอ่าน แปล!

ประโยคภาษาอังกฤษ 108 ประโยคพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกันนะครับ  เนื้อหาต่อไปนี้มีทั้งภาษาอังกฤษ คำอ่าน พร้อมทั้งคำแปลให้เรียบร้อย เผื่อบางคนที่ยังอ่านไม่คล่องนั่นเอง ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันสำรับเจ้าของภาษาอาจจะยาวๆ หรือว่ายากๆหน่อย ซึ่งเขาก็ใช้ในแบบฉบับของเขานั่นแหละครับ สำหรับพวกเราแล้ว ถ้ายังเพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆ ขอแนะนำให้ศึกษาประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ และเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยก่อนเป็นเบื้องต้น [...]