ใบงานภาษาอังกฤษ This, That & These, Those (worksheet)

ใบงาน This, That & These, Those ใบงานภาษาอังกฤษไวฝึกฝนไวยากรณ์ เรื่อง หลักการใช้ This, That & These, Those ดาวน์โหลดใบงาน This, That & These, Those คลิก ศึกษาหลักการใช้ This, That & These, Those คลิก  

ใบงานภาษาอังกฤษ Counting Uncountable Nouns (worksheet)

ใบงาน Counting Uncountable Nouns ใบงานภาษาอังกฤษไวฝึกฝนไวยากรณ์ เรื่อง หลักการนับคำนามที่นับไม่ได้ Counting Uncountable Nouns ดาวน์โหลดใบงาน Counting Uncountable Nouns คลิก ศึกษาหลักการนับนามนับไม่ได้ Counting Uncountable Nouns คลิก

ใบงานภาษาอังกฤษ นามเอกพจน์ พหูพจน์ singular& plural (worksheet)

ใบงาน Singular & Plural ใบงานภาษาอังกฤษไวฝึกฝนไวยากรณ์ เรื่อง หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์ ดาวน์โหลดใบงาน Singular & Plural  คลิก ศึกษาหลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ คลิก  

ใบงานภาษาอังกฤษ A An The Nothing (worksheet)

ใบงาน A / An/ The/ Nothing ใบงานภาษาอังกฤษไวฝึกฝนไวยากรณ์ เรื่อง หลักการใช้ A An The หรือไม่ต้องเติมอะไรเลย ดาวน์โหลดใบงาน A An The Nothing คลิก ศึกษาหลักการใช้ A An คลิก ศึกษาหลักการใช้  The คลิก ศึกษาคำนามที่ไม่ต้องใช้ A An The คลิก

ใบงานภาษาอังกฤษ A An The (worksheet)

ใบงาน A / An/ The ใบงานภาษาอังกฤษไวฝึกฝนไวยากรณ์ เรื่อง หลักการใช้ A An The ดาวน์โหลดใบงาน A An The คลิก ศึกษาหลักการใช้ A An คลิก ศึกษาหลักการใช้ The คลิก