กรรมตรง กรรมรอง หรือ direct and indirect object คืออะไรในภาษาอังกฤษ มาดูกัน…

กรรมตรง กรรมรอง สองคำนี้ล้วนเป็น กรรมของประโยคด้วยกันทั้งคู่ แล้วเรามีวิธีสังเกตุอย่างไรว่าอันไหนเป็นกรรมตรง แล้วอันไหนเป็นกรรมรอง วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Direct & Indirect Object กันให้เคลียร์เลย…

กรรมตรง กรรมรอง

กรรมตรง และ กรรมรอง

 • object = กรรม
 • direct object = กรรมตรง
 • indirect object = กรรมรอง

Direct object  กรรมตรง

Direct object  หรือ กรรมตรง หมายถึง กรรมที่มีผลโดยตรงจากคำกริยา

โครงสร้างของประโยค

 • Subject + Verb + Direct Object (who, what)
 • ประธาน + กริยา + กรรมตรง (ใคร อะไร)

กรรมตรงจะเป็นตัวตอบคำถามว่า อะไร หรือ ใคร

I drink water. ฉันดื่มน้ำ
ดื่มอะไร ตอบ ดื่มน้ำ

I eat pizza. ฉันกินพิซซ่า
กินอะไร ตอบ กินพิซซ่า

We buy food. พวกเราซื้ออาหาร
ซื้ออะไร ตอบ ซื้ออะไร

I love Jo. ฉันรักโจ
รักใคร ตอบ รักโจ

Sam meets Jane. แซมพบเจน
พบใคร ตอบ พบเจน

The teacher calls Lucy. ครูเรียกลูซี่
เรียกใคร ตอบ เรียกลูซี่

Indirect object  กรรมรอง

Indirect object  หรือ กรรมรอง หมายถึง กรรมผลสืบเนื่องมาจากกรรมตรง

โครงสร้างของประโยคมี 2 แบบ

ประโยคแบบนี้จะมีกรรม 2 ตัว คือ กรรมตรงและกรรมรอง

1. ทำ ใคร อะไร

Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object
ประธาน + กริยา + กรรมรอง + กรรมตรง

2.ทำ อะไร เพื่อ ใคร

Subject + Verb + Direct Object + Indirect Object
ประธาน + กริยา + กรรมตรง + กรรมรอง

→ กรรมตรงจะเป็นตัวตอบคำถามว่า อะไร หรือ ใคร
→ กรรมรองจะเป็นตัวตอบคำถามว่า แก่ใคร หรือ เพื่อใคร

โครงสร้างในประโยคภาษาไทยจะเป็นแบบที่ 2 คือ ทำอะไร เพื่อใคร

♦ โครงสร้าง ทำ ใคร อะไร

โครงสร้างแบบนี้จะค่อนข้างสับสนนิดๆ สำหรับเรา เพราะในภาษาไทยไม่ใช่โครงสร้างแบบนี้

 • Sam buys me a rose.
  แซม ซื้อ (ให้) ฉัน ดอกกุหลาบ
  สำนวนไทย : แซมซื้อดอกกุหลาบให้ฉัน
 • Sam gives Jane a flower.
  แซม ให้ เจน ดอกไม้
  สำนวนไทย : แซมให้ดอกไม้แก่เจน
 • Sam pours Mr. White some coffee.
  แซม ริน (ให้) คุณไวท์ กาแฟ
  สำนวนไทย : แซมรินกาแฟให้คุณไวท์
 • Sam bakes kids cookies.
  แซม อบ (ให้) เด็กๆ ขนมคุกกี้
  สำนวนไทย : แซมอบขนมคุกกี้ให้เด็กๆ
 • Sam makes the dog a house.
  แซม สร้าง (ให้) หมา บ้าน
  สำนวนไทย : แซมสร้างบ้านให้หมา
 • Sam write me a letter.
  แซม เขียน (ให้) ฉัน จดหมาย
  สำนวนไทย : แซมเขียนจดหมายถึงฉัน

♦ โครงสร้าง ทำ อะไร เพื่อ ใคร

ใครงสร้างแบบนี้ คล้ายกับของไทยเราเด๊ะเลย อันนี้ไม่งง ถ้าใช้โครงสร้างแบบนี้ จะต้องใช้คำบุรพบท for หรือ to นำหน้ากรรมรอง

ประธาน + กริยา + กรรมตรง + to, for กรรมรอง

 • Sam buys a rose for me.
  แซมซื้อดอกกุหลาบให้ฉัน
 • Sam gives a flower to Jane..
  แซมให้ดอกไม้แก่เจน
 • Sam write a letter to me.
  แซมเขียนจดหมายถึงฉัน
 • Sam makes a house for the dog.
  แซมสร้างบ้านให้หมา
 • Sam bakes cookies for kids.
  แซมอบขนมคุกกี้ให้เด็กๆ
 • The teacher shows the picture to students.
  ครูโชว์ภาพให้เด็กๆดู

ใช้ to หรือ for

คำถามที่ตามมา ถ้าเราใช้โครงสร้างแบบที่ 2 คือ เราจะใช้ to หรือ for

กริยาที่ใช้ To นำหน้ากรรมรอง

bring นำมา
give ให้
lend ให้ยืม
mail ส่งเมล์
offer เสนอ
pass ส่ง
pay จ่าย
read อ่าน
sell ขาย
send ส่ง
show แสดง
teach สอน
tell บอก
write เขียน

ตัวอย่างกริยาที่ใช้ For นำหน้ากรรมรอง

bake อบ
book จอง
build สร้าง
buy ซื้อ
cook ทำอาหาร
get เอา
make ทำ
order สั่ง
pour ริน
prepare เตรียม
provide จัดหา

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 214

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *