บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 9 Do / Don’t ให้ทำและห้ามทำ


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการสั่งให้ทำ และการห้ามทำครับ  ดูจากคำศัพท์แล้ว คำสั่งเหล่านี้น่าจะใช้บอกลูกๆเสียมากกว่าบอกผู้ใหญ่ แต่อย่างไรเสียก็ดี คำสั่งที่ใช้ควรมีคำว่า please ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ฟังดูนุ่มนวลขึ้นนั่นเอง เว้นเสียแต่ว่าสั่งตอนโมโห

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • สามารถบอกให้ทำ และสั่งห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

การสั่งให้ทำ

คำสั่ง จะใช้คำกริยาเดี่่ยวๆ ก็ได้ แต่เพื่อให้สุภาพให้เติม please ด้วยนะครับ

Come here.
คัมเฮีย (มานี่)
Wash your hand.
วอช ยัว แฮนด (ล้างมือของคุณ)
Eat.
อีท (กิน)
Go.
โก (ไป)

การห้าม

การห้ามจะใช้คำว่า Don’t ที่แปลว่า ไม่ นำหน้าคำกริยา และเพื่อให้ฟังดูนุ่มนวลให้เติม please ลงในประโยคด้วย
Don’t touch.
ด้น ทัช (อย่าจับ)
Don’t run.
ด้นรัน (อย่าวิ่ง)
Don’t shout.
ด้น เช้า (อย่าตะโกน)
มีสองสำนวนที่ใช้ปลอบคนที่กังวลใจอะไรสักอย่างคือ
Relax. รีแล๊กซ ทำตัวสบายๆ
Don’t worry. ด้น ว๊อริ อย่ากังวล

คำศัพท์และความหมาย

come คัม มา
here เฮีย ที่นี่
wash วอช ล้าง
your ยัว ของคุณ
hand แฮนด มือ
eat อีท กิน
go โก ไป
don’t  ด้น ไม่, อย่า
touch ทัช จับ, สัมผัส
run รัน วิ่ง
shout เช้า ตะโกน
smile สไมล ยิ้ม
listen ลิ๊ซเซิน
walk วอค เดิน
relax รีแล็กซ ทำตัวสบายๆ
worry ว๊อริ กังวล

Tips:

การเติม please ในประโยคเพื่อให้ฟังดูสุภาพนั่นเอง ถึงแม้จะเป็นการสั่งหรือการห้าม ก็เป็นการสั่งและห้ามที่สุภาพ โดยจะเติมหน้าประโยคหรือหลังประโยคก็ได้ เช่น
Please come here.
Come here, please.
กรุณามาที่นี่

Please don’t go.
Don’t go please.
กรุณาอย่าไป

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 11

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *