ภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์และตุ๊กๆรับจ้าง

ภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์และตุ๊กๆรับจ้าง เอาไว้สนทนาภาษาอังกฤษกับฝรั่งนะครับ

การสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกค้าฝรั่ง ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ไม่กี่ประโยคก็สามารถสื่อสารกันได้แล้ว ส่วนจะพูดคุยอะไรเรื่อยเปื่อยนอกเหนือจากนี้นั้น ก็ต้องอาศัยการฝึกปรือเพื่อสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆเพิ่มเติมกันเอาแล้วกัน

ภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่

วันนี้จะมานำเสนอภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่สามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติโดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

  • การทักทาย
  • การทักทายและถามความต้องการ
  • การถามจุดหมายปลายทาง
  • การตอบรับและปฏิเสธลูกค้า
  • การบอกราคา
  • การบอกความสามารถทางภาษา
  • กล่าวลา

ในเบื้องต้นก็เรียนรู้แค่นี้ก่อนนะครับ สามารถนำไปใช้ได้แน่นอน

การทักทายกับลูกค้า

ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นแท็กซี่ หรือรถตุ๊กๆ ลูกค้าจะเป็นคนโบกรถนะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ลูกค้าจะเดินมาหาเอง

หลังจากลูกค้าโบก และรถเราจอดสนิทเรียบร้อยแล้ว เราเอาสามารถทักทายลูกค้าด้วยสำนวนง่ายๆก่อนเลยครับว่า

Hello.
เฮ็ลโล (สวัสดีครับ)

Good morning.
กุด ม๊อนิง (สวัสดียามเช้า)

Good afternoon.
กุด อ๊าฟเทอะนูน (สวัสดียามบาย)

Good evening.
กุด อี๊ฝนิง (สวัสดียามเย็น)

เอาตัวที่ง่ายๆที่สุด คือ Hello. ใช้ได้ทุกยาม เสร็จแล้วก็ถามจุดหมายที่จะไปของลูกค้าตามหัวข้อด้านล่างนะครับ….

การทักทายและถามความต้องการของลูกค้า

ในกรณีที่เราเป็นคนจอดรถรอลูกค้า เช่น จอดรอตามจุดต่างๆ แล้วคอยสอดส่องเอาว่าใครต้องการจะโดยสารรถเราบ้าง

Hello. Do you need a taxi?
เฮ็ลโล ดู ยู นีด อะ แท็กซี๋ ( สวัสดีครับ คุณต้องการแท็กซี่ไหมครับ)

คำว่า taxi ให้เปลี่ยนเป็นยานพาหนะที่เรามีนะครับ เช่น

Hello. Do you need a tuk tuk?
เฮ็ลโล ดู ยู นีด อะ ทุกทุ๋ก ( สวัสดีครับ คุณต้องการตุ๊กๆไหมครับ)

Hello. Do you need a motorcycle taxi?
ฮ็ลโล ดู ยู นีด อะ โม๊เทอะไซเคิล แท็กซี๋ ( สวัสดีครับ คุณต้องการมอเตอร์ไซค์รับจ้างไหมครับ)

ถ้าลูกค้าตองการจะไป เขาก็จะตอบว่า Yes. (เย็ส) ให้เราถามจุดหมายที่จะไปของลูกค้าตามหัวข้อด้านล่างนะครับ….

แต่ถ้าลูกค้าตอบ No. (โน) เราก็ปล่อยเขาไปนะครับ

การถามจุดหมายปลายทาง

การถามจุดหมายที่จะไปของลูกค้าง่ายมากๆ เหมือนภาษาไทยที่ว่า ” ไปไหนครับ” นั่นคือ…

Where to?
แว ทู (ไปไหนครับ)

หรือจะใช้สำนวนยาวกว่านี้ก็ได้เช่น

What is your destination?
ว็อท อิส ยัว เด็สติเน๊เชิน
ปลายทาง ของคุณ คือ อะไร

Where are you going?
แว อา ยู โก๊วิง
คุณ กำลังไป ไหน

เอาตัวสั้นๆ ง่ายๆ ก็ใช้ “Where to?” นะครับ

ลูกค้าก็จะบอกปลายทางให้เรานะครับ เช่น
To Suvarnabhumi Airport, please.
ทู สุวรรณภูมิ แอ๊พอท พลีส (ไปสนามบินสุวรรณภูมิ)

Chatuchak Park.
จตุจักร พาค (สวนจตุจักร)

Bangkok City Hotel.
แบ๊งค็อก ซิ๊ททิ โฮ๊เท็ล (โรงแรม บางกอก ซิตี้)

คำว่า please (พลีส) อาจจะมีหรือไม่ก็ได้

ให้สังเกตุคำว่า Park, Airport, Hotel นะครับ เป็นสถานที่ที่ลูกค้ามักจะไปบ่่อยๆ

ถ้าเราฟังไม่ออก ก็ให้ลูกค้าพูดซ้ำ หรือพูดช้าๆ ชัดๆ โดยใช้สำนวนต่อไปนี้

Sorry? ซอริ๊ (อะไรนะ)

Pardon พาเดิ๊น (อะไรนะ)

Speak slowly and clearly, please.
สปีค สโล๊ลิ แอน เคลี๊ยลิ พลีส (พูดช้าๆ และชัดๆ อีกทีครับ)

 การตอบรับและปฏิเสธลูกค้า

ถ้าสื่อสารกันเข้าใจแล้วว่าลูกค้าจะไปไหน ถ้าเราสามารถไปส่งได้ก็ตอบรับด้วยคำง่ายๆเลยว่า

O.K.  โอเค (ตกลง)

แต่ถ้าเราไม่สามารถไปได้ เช่น มันไกลเกินไป หรือไปแล้วไม่คุ้ม ให้ปฏิเสธโดยบอกเหตุผลแบบบ้านๆเลยว่า

Sorry. I have to return the car on time.
ซ้อริ ไอ แฮฝ ทู รีเทิน เดอะ คา ออน ไทม
ขอโทษครับ ผม ต้อง ส่ง รถ ตรงเวลา

ปฏิเสธแล้วก็ค่อยเคลื่อนรถออกไปอย่างสุภาพ

การบอกราคา

หลังจากรู้เป้าหมายแล้ว ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์และตุ๊กๆ ก็บอกราคาให้ลูกค้าทราบเลยครับ ไม่ต้องรอให้เขาถาม

O.K. It’s 100 baht.
โอเค อิทส วัน ฮันเดร็ด บาท (ตกลง 100 บาทครับ)

ถ้าลูกค้าต่อราคา เช่น 80 บาท ถ้ารับได้ก็บอกว่า

O.K. โอเค (ตกลง)

แต่ถ้าไม่ได้ ก็โบกมือเบาๆ พร้อมกับยืนยันราคาของเรา

ส่วนแท็กซี่ยังไม่ต้องบอกราคา เพราะตัวมีเตอร์จะเป็นคนบอกเอง หลังจากตอบโอเค ก็ให้ลูกค้าเข้ามาในรถได้เลย

O.K. Please come in.
โอเค พลีส คัม อิน (ตกลงครับ เชิญขึ้นรถ)

เมื่อถึงจุดหมายแล้ว เราบอกราคาลูกค้าตามหน้าปัดได้เลย หรือจะชี้ให้ลูกค้าดูราคาก็ได้ เช่น

It’s 150 baht.
อิทส วัน ฮั๊นเดริด แอน ฟิฟทิ บาท (150 บาทครับ)

ส่วนคำว่า ” กี่บาท”  ที่ลูกค้าอาจถามนั้น คือ

How much?
ฮาว มัช (กี่บาท)

How much is the fare?
ฮาว มัช อิส เดอะ แฟ (ค่าโดยสาร กี่บาท)

การบอกความสามารถทางภาษา

ในขณะที่ลูกค้าโดยสารในรถแท็กซี่ ถ้าเราฟังไม่ออก เพราะภาษาของเราไม่แข็งแรง ให้พูดบอกลูกค้าว่า

Sorry. I don’t understand.
ซ๊อริ ไอ ด้น อันเดอะสแตน (โทษครับ ผมไม่เข้าใจ)

I can speak a little English.
ไอ แคน สปีค อะ ลิ๊ทเทิล อิ๊งลิช (ผมสามารถพูดอังกฤษได้นิดหน่อย)

การกล่าวลา

การกล่าวลา ณ ที่นี้ ไม่ได้กล่าวลาแล้วเจอกันใหม่นะครับ เพราะโอกาสคงไม่มี ให้เราใช้สำนวน

Have a good day.
แฮฝ อะ กุด เด (ขอให้เป็นวันที่ดี หมายถึงขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 37

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *