แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 คลิก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
– กลุ่มคำ ประโยค และความหมายเกี่ยวกับตนเอง และโรงเรียน
– ประโยค บทสนทนา และเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ
– คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เช่น
A : What do you have on Wednesday morning?
B : I sometimes have I.T.
– คำศัพท์และประโยคที่ถามเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น
A : How do you go to school?
B : I always go to school on foot.
– ประโยค Present Simple Tense
– ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
– คำ กลุ่มคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ
– กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง
– การใช้ภาษาในการฟัง / พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
– การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 10

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *