แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

1
2943

แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Possessive Adjective & Pronoun มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun

Possessive Adjective & Pronoun Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

Do you like______ shirt?

Their TV is big, but ____ is small.

______ teacher is from China.

______ school is very beautiful.

My ruler is on the table but ____ is on the chair.

This is ______ house.

______ dog is very small.

This boy is his son and that boy is _____.

____ new car is quite expensive.

Your pen is green and ____ is green too.

This is our house and that is_____.

______ kid is so sweet.

I like ______ bike.

His cat is big, but ____ is bigger.

The dog is big, but ______ legs are small.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 307

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....