แบบฝึกหัด Present Simple Tense Usage (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล) เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Present Simple Tense มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Present Simple Tense

เป็นการทดสอบความเข้าใจหลักการใช้ present Simple นะครับ ถ้าได้คะแนนเต็มก็แสดงว่าเข้าใจแล้วเป็นอย่างดี

Present Simple Tense – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7/10 ขึ้นไป

ข้อใดกล่าวถึง หลักการเติม s ที่ท้าย คำกริยาได้ถูกต้อง

ถ้าในประโยคมีกริยาช่วย เช่น can, should แทรกในประโยค ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อใดกล่าวถึง หลักการเติม s ที่ท้ายคำกริยาได้ถูกต้อง

Present Simple Tense ใช้กล่าวถึง........

โครงสร้างของ Present Simple Tense คือ.....

การสร้างประโยคคำถามทำได้โดย....

ข้อใดไม่ใช่คำที่บ่งบอกความถี่ใน Present Simple Tense

Present Simple Tense ใช้กล่าวถึง........

ประโยคในข้อใดที่ไม่ใช่ Present Simple Tense

ตัวย่อในข้อใดไม่ถูกต้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 75

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *