บทสนทนาภาษาอังกษ การเช็คอินขึ้นเครื่องบิน พร้อมคำอ่าน คำแปล…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การเช็คอินขึ้นเครื่องบิน ลูกค้าท่านหนึ่งกำลังทำการเช็คอินขึ้นเครื่องบิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน
การเช็คอินขึ้นเครื่องบิน

Flight Check-in

Agent: Good day! May I ask where you are flying today?
กุด ม๊อนิง เม ไอ อาสค แว ยู อา ฟล๊ายยิง ทุเด๊
อรุณสวัสดิ์ค่ะ ดิฉัน ขอถามว่า คุณ กำลังจะบิน ไปไหน วันนี้ (มิทราบว่าวันนี้จะบินไปไหน)

Client: I am flying to Chiang Mai.
ไอ แอม ฟล๊ายยิง ทุ เชียงใหม่
ฉัน กำลังจะบิน ไป เชียงใหม่

Agent: Show me your passport please.
โช มี ยัว พาสปอท พลีส
แสดง พาสปอร์ต ของคุณ แก่ ดิฉัน หน่อย (แสดงพาสปอร์ตให้ดูหน่อย)

Client: Here it is.
เฮีย อิท อิส
มัน อยู่ นี่ (นี่ค่ะ)

Agent: Thank you. Do you have luggage to check in?
แธงคิว ดู ยู แฮฝ ลักกิจ ทู เช็ค อิน
ขอบคุณ คุณ มี สัมภาระ ที่จะ ตรวจ ใช่ไหม

Client: Yes. I have one suitcase and I have a handbag to carry on.
เย็ส ไอ แฮฝ วัน ซุ๊ทเคส แอนด ไอ แฮฝ อะ แฮนดแบก ทุ แค๊ริ ออน
ใช่ค่ะ ฉัน มี กระเป๋า หนึ่งใบ และ ฉัน มี กระเป๋าสะพาย ที่จะ นำไปด้วย

Agent: Here is your boarding pass. Have a good trip.
เฮีย อิส ยัว บ๊อดดิง พาส แฮฝ อะ กุด ทริพ
นี่ คือ บัตรขึ้นเครื่อง ของคุณ ขอให้ เดินทาง โดยสวัสดิภาพ

Client: Thank you!
แธงคิว
ขอบคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 29

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *