เดือน May คือเดือนอะไร แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ ต่างจาก may ไหม

เดือน May คือเดือน พฤษภาคม จำไว้ว่า May ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะครับ ต่างจาก may นะครับ อย่าจำสับสน

May เดือน พฤษภาคม กับ may อาจจะ…

May อ่านว่า เมย์ แปลว่าเดือนพฤษภาคม ตัว M ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เพราะเป็นคำเฉพาะ

may อ่านว่า เมย์ แปลว่า อาจจะ, สามารถ

May เดือน พฤษภาคม

My birthday is in May.
วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนพฤษภาคม

Our school starts on 17 May.
โรงเรียนของเราเปิดเทอมวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม

May comes before June.
เดือนพฤษภาคมมาก่อนเดือนกรกฎาคม

may อาจจะ…

may แปลว่าอาจจะ แต่ถ้าเป็นการขออนุญาต หรือการให้อนุญาต แปลว่า สามารถ

may ถ้าขึ้นต้นประโยค จะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นะครับ…ตามหลักภาษาเขา

It may not rain today.
ฝนอาจจะไม่ตกวันพุ่งนี้

It may rain tomorrow.
ฝนอาจจะตกวันพุ่งนี้

May I use your phone?
ผมสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม

You may use my phone all the time.
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของผมได้ตลอดเวลา

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 2.8 / 5. Vote count: 4

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *