Outta – เอ้าทะ เรียนรู้คำศัพท์แปลกๆจากเพลง

outta

คำศัพท์จากบทเพลง Outta my Head สลัดออกจากหัวของฉัน โดย Craig Campbell นักร้องจากจอร์เจีย อเมริกา

Outta อ่านว่า เอ้าทะ เพี้ยนมาจากคำว่า out of แปลว่า ออกจาก

Yeah, yeah, can’t get you outta my head
I got you off these walls, I got you outta my bed
But girl I’m no better off, can’t get you outta my head

ใช่ ใช่ ไม่สามารถสลัดเธอออกจากหัวฉันได้
ฉันสลัดเธอออกไปนอกกำแพง ฉันสลัดเธอออกจากที่นอนของฉัน
แต่สาวน้อยเอ๋ย มันไม่ได้ดีขึ้นเลยสำหรับฉัน (เพราะว่า) ฉันไม่สามารถสลัดเธอออกไปจากหัว(ความคิด) ของฉันได้เลย

ส่วนประโยคทั่วๆไปที่ใช้บ่อยๆ เช่น

Get outta my room now! ออกไปจากห้องฉัน เดี๋ยวนี้เลย
I’m gonna get outta here. ฉันกำลังจะออกไปจากที่นี่

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *