ประโยคภาษาอังกฤษ การถามข้อมูลครอบครัว พร้อมคำแปล…

0
862

ประโยคภาษาอังกฤษ ในบทนี้จะว่าด้วยการถามข้อมูลครอบครัว เช่น จำนวนสมาชิก จำนวนพี่น้อง อาชีพพ่อแม่ เป็นต้น

การสอบถามข้อมูลครอบครัว

How many people are there in your family?
เฮา เม็นนิ พี๊เพิล ลา แด ริน ยัว แฟ๊มลิ
มี กี่คน ใน ครอบครัว ของคุณ (ครอบครัวคุณมีกี่คน)

There are six people in my family.
แด รา ซิกส พี๊เพิล ลิน มาย แฟ๊มลิ
มี 6 คน ใน ครอบครัว ของผม

Do you live with your parents?
ดุ ยุ ลิฝ วิธ ยัว แพเริ๊นทส
คุณ อาศัยอยู่ กับ พ่อแม่ ของคุณ ใช่ไหม
Yes, I do. / No, I don’t.
เย็ส ซาย ดู / โน วาย โด้นท
ใช่แล้ว / ไม่ใช่

How many brothers and sisters do you have?
ฮาว เม็นนิ บรัดเดอส เซิน ซิสเตอส ดุ ยุ แฮฝ
คุณ มี พี่ชาย และ พี่สาว กี่ คน
I have 2 brothers.
อาย แฮฝ ทู บรัดเดอส ฉันมีพี่ชายสองคน หรือ
I have 1 sister.
อาย แฮฝ วัน ซิสเตอส ฉันมีพี่สาวหนึ่งคน หรือ
I have 2 brothers and one sisters.
อาย แฮฝ ทู บรัดเดอส เซิน วัน ซิสเตอ ฉัน มี พี่ชายสองคน และ พี่สาวหนึ่งคน
หรือ
I don’t have any brothers or sisters.
อาย โดน แทฝ เฝ๊นิ บรัดเดอส ซอ ซิสเตอ
ผมพี่สาวหรือน้องสาวเลย
(ปล. brother คือพี่ชายหรือน้องชายก็ได้ sister คือพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้)

What does your father do?
ว็อท ดัส ยัว ฟ๊าเธอะ ดู
พ่อ ของ คุณทำงาน อะไร
My father is a doctor.
มาย ฟ๊าเธอะ ริส สะ ด๊อคเธอะ
พ่อ ของผม เป็น หมอ

What is your mother’s job?
ว็อท ทิส ยัว มัธเธอส จอบ
งาน แม่ ของคุณ คือ อะไร
She works in a bank.
หล่อน ทำงาน ใน ธนาคาร


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ