คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสีผิว Skin Colours และลักษณะของผิว

สีของผิวที่แตกต่างกันของคนแต่ละเชื้อชาตินั้นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก เมืองหนาวผู้คนจะออกผิวขาว ในเมืองร้อนจะออกสีเข้มมากน้อยต่างกันไป

Skin Colours สีของผิว

การแบ่งคนจากสีผิวถือว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ เพราะเหมือนเป็นการมองคนไม่เท่าเทียมกันนั่นเอง ไม่ว่าจะผิวอะไร ทุกคนต่างก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของโลกใบนี้

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีผิว และลักษณะของผิวกันคร่าวๆนะครับ

fair skin แฟ สกิน ผิวขาว

olive skin อ๊อลิฝ สกิน ผิวดำแดง

tan skin แทน สกิน ผิวสีแทน

dark skin ดาค สกิน ผิวสีเข้ม

pale skin เพล สกิน ผิวขาวซีด

My sister has fair skin but I have olive skin.
พี่สาวของฉันมีผิวขาว แต่ฉันมีผิวดำแดง

Many Thai girls want fair skin.
สาวไทยหลายคนต้องการผิวขาว

Skin Type ชนิดของผิว

normal skin น๊อเมิล สกิน ผิวธรรมดา

dry skin ดราย สกิน ผิวแห้ง

oily skin อ๊อยลิ สกิน ผิวมัน

combination skin ค็อมบิเน๊เชิน สกิน ผิวผสม

If you have dry skin, you need to apply a moisturizer every day.
ถ้าคุณมีผิวแห้งคุณต้องทามอยส์เจอไรเซอร์ทุกวัน

You should use this facial foam because you have oily skin.
คุณควรใช้โฟมล้างหน้าอันนี้นะ เพราะคุณมีผิวมัน

นอกจากนี้ยังคำที่บอกถึงผิวสัมผัสของผิวอีกด้วย

soft skin ซอฟทึ สกิน ผิวนุ่ม

smooth skin สมูธ สกิน ผิวเนียน

rough skin รัฟ สกิน ผิวหยาบ

My mom has soft skin.
แม่ของฉันมีผิวนุ่ม

My mom’s skin is soft.
ผิวของแม่ฉันนุ่ม

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 6

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *