Tag Archives: การสนทนาแบบง่ายๆ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฉบับง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ประโยคง่ายม๊ากๆ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับง่ายๆเหล่านี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้การ สนทนาภาษาอังกฤษ สามารถนำประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆที่ง่ายๆ และใช้ได้จริง เพื่อนำไปฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันให้สามารถสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นกับบุคคลทั่วๆไปได้ ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล และคําอ่าน ที่นำเสนอต่อไปนี้ถือว่าเป็นประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกันจริงๆเลย เพราะเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งคนไทยก็จะสื่อสารกันด้วยคำศัพท์และประโยคที่ง่ายๆนี่แหละ เอาไว้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันกับเขาได้บ้าง บทสนทนาภาษาอังกฤษต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับผู้ที่พูดอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษ ถามตอบกันไปมาด้วยคำศัพท์และสำนวนธรรมดา [...]

2 Comments