skip to Main Content

When at Rome, do as Romans do. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คล้ายกับของไทยครับ คือมีคำว่าเมืองเหมือนกัน แต่ของฝรั่งเขาไม่ได้หลิ่วตาเหมือนไทย แล้วเขาทำอะไรมาดูกันเลยครับ When at Rome, do as Romans do. มื่ออยู่กรุงโรม ให้ทำเหมือนคนโรมทำ จะเห็นว่าความหมายคล้ายกันอย่างมากเลยครับ แต่สำนวนของไทยนั้นจะเป็นการหลิ่วตา แต่สำนวนฝรั่งหมายถึงทำทุกอย่างให้เหมือนกับคนในเมืองนั้นทำ สำนวนนี้เคยออกข้อสอบโอเน็ตระดับมัธยมต้นด้วยนะครับ จำกันได้หรือเปล่า You want to tell your friend that if he/she is in a foreign country, he/she should behave like the…

Read More

ข้อสอบ O-NET ม. 6 2554 วิชาภาษาอังกฤษ 1 แบบทดสอบออนไลน์

ข้ อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นการทดสอบความสามารถด้าน speaking และเป็นข้อบแบบคู่ขนาน หมายความว่า 1 ข้อใหญ่ จะมี 2 ข้อย่อย ซึ่งจะต้องตอบถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ถ้าตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว มีทั้งหมด 10 ข้อ ลองดูซิว่าจะทำได้กี่คะแนน

Read More

ข้อสอบ O-NET ป. 6 2554 วิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบออนไลน์

ข้ อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นข้อบแบบคู่ขนาน หมายความว่า 1 ข้อใหญ่ จะมี 2 ข้อย่อย ซึ่งจะต้องตอบถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ถ้าตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว ข้อสอบมีเพียง 8 ข้อเท้านั้น ตอบถูกจะได้คะแนนสูงมาก ในทำนองเดียวกัน ถ้าผิดก็จะติดลบมากเหมือนกัน

Read More

ข้อสอบ O-NET ม. 3 2554 วิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบออนไลน์

ข้ อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2554 เป็นข้อบแบบคู่ขนาน หมายความว่า 1 ข้อใหญ่ จะมี 2 ข้อย่อย ซึ่งจะต้องตอบถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ถ้าตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว และข้อสอบคู่ขนานนี้มีสัดส่วนของคะแนนถึง 80 คะแนน อีก 20 คะแนนจะเป็น ปรนัยธรรมดา ซึ่งข้อสอบปีนี้เป็นข้อสอบที่ทำให้คะแนนโอเน็ตตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ลองทดสอบกันดูเลยครับว่าข้อสอบเป็นอย่างไร

Read More

ข้อสอบ Pre ONET วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ม.3 ป.6 ปี 2554 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre ONET วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ม.3 ป.6 ปี 2554 พร้อมเฉลย ซึ่งทาง สพฐ. ได้ดำเนินการจัดสอบล่วงหน้าก่อนเพื่อว่าถ้ามีปัญหาแล้วจะได้แก้ไขทัน เพราะจัดสอบล่วงหน้า 1 เดือน และประการสำคัญคือเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักมักคุ้นกับข้อสอบนั่นเอง ลองดาวน์โหลดดูครับทั้ง Pre ทั้งของจริง ว่าข้อสอบใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหน Pre ONET วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6 Pre ONET วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 เฉลยข้อสอบ ป.6 ม.3 วิธีการดาวน์โหลด ที่มุมซ้ายบน คลิก file >> download ตัวอย่างข้อสอบ…

Read More

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ภาษาอังกฤษ ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2554 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบของปีการศึกษา 255 3 แต่สอบเมื่อปี 2554  เพื่อนำไปดูเป็นแนวทางในการทำข้อสอบครับ มีทั้งของ ป. 6 ม.3 และ ม.6  ข้อสอบ ม.6 ค่อนข้างหินเอาการทีเดียว ดาวน์โหลดข้อสอบ ป. 6 ดาวน์โหลดเฉลย ป. 6 ดาวน์โหลดข้อสอบ ม.3 ดาวน์โหลดเฉลย ม. 3 ดาวน์โหลดข้อสอบ ม.6 ดาวน์โหลดเฉลย ม. 6 ดาวน์โหลดข้อสอบวิชาอื่นๆของปี 2554  เพื่อนำมาดูเป็นแนวทาง ตามลิงค์ด้านล่าง ข้อสอบ o-net…

Read More

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ภาษาอังกฤษ ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2553 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบของปีการศึกษา 255 2 แต่สอบเมื่อปี 2553  เพื่อนำไปดูเป็นแนวทางในการทำข้อสอบครับ มีทั้งของ ป. 6 ม.3 กับ ม.6 ซึ่งเป็นปีแรกที่ชั้น ป.6 มีข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วย ดาวน์โหลดข้อสอบ ป. 6 ดาวน์โหลดเฉลย ป. 6 ดาวน์โหลดข้อสอบ ม.3 ดาวน์โหลดเฉลย ม. 3 ดาวน์โหลดข้อสอบ ม.6 ดาวน์โหลดเฉลย ม. 6 ดาวน์โหลดข้อสอบวิชาอื่นๆของปี 2554 เพื่อนำมาดูเป็นแนวทาง ตามลิงค์ด้านล่าง ข้อสอบ o-net…

Read More

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ภาษาอังกฤษ ม.3 ม.6 ปี 2552 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบประจำปีการศึกษา 2551 แต่สอบเมื่อ ปี 2552   ดาวน์โหลดเพื่อนำไปดูเป็นแนวทางในการทำข้อสอบครับ มีเฉพาะของ ม.3 กับ ม.6 ส่วน ป.6 ยังไม่มีการจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษในปีนี้ ดาวน์โหลดข้อสอบ ม.3 ดาวน์โหลดเฉลย ม. 3 ดาวน์โหลดข้อสอบ ม.6 ดาวน์โหลดเฉลย ม. 6 ดาวน์โหลดข้อสอบวิชาอื่นๆของปี 2552 เพื่อนำมาดูเป็นแนวทาง ตามลิงค์ด้านล่าง ข้อสอบ o-net ปี 2552 วิธีการดาวน์โหลด ที่มุมซ้ายบน คลิก file…

Read More