Tag Archives: ASEAN QUIZ

ASAEN QUIZ – ตอบปัญหาอาเซียน คุณเก่งแค่ไหนลองมาทดสอบดูกันเลย

ASEAN QUIZ คำถามต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนมาให้ประลองความรู้รอบตัวเรา ซึ่งเป็นข้อมูลของเหล่าบรรดาสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเทศในแถบยุโรปเขาจัดตั้งกลุ่มประเทศขึ้นมาเพื่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เขาสามารถที่จะต่อรองเจรจาทางการค้ากับเหล่าบรรดาประเทศอื่นๆได้ไม่ยาก อาเซียนของเราก็หวังว่าหลังจากรวมกลุ่มกันแล้วจะมีความได้เปรียบในทางการค้า มีกำลังในการต่อรองทางธุรกิจได้เช่นกัน ว่าแต่ตอนนี้เรารู้จักอาเซียนของเราดีแค่ไหน ลองมาทดสอบความรู้ดูกันเลยครับ ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz [...]