skip to Main Content

present participle คืออะไร ใช้เป็น adjectives ยังไง จะอธิบายให้กระจ่างเลย!

present participle คืออะไร และนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง : บทเรียนเรื่อง Participle มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดนะครับ คือ past participle และ present participle ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อหลังกันนะครับ ว่ามันคืออะไร เอาไปใช้อย่างไร Present Participle คืออะไร Present อ่านว่า เพร๊เซินทึ แปลว่า ปัจจุบัน Participle หมายถึงรูปกริยาที่เติม ing, ed หรือผันรูปโดยไม่เหลือเค้าเดิม คำอธิบายด้านบน เป็นการอธิบายตามรูปคำศัพท์นะครับ…..งั้นเอาใหม่นะครับ Present Participle คือ กริยาที่เติม ing (V+…

Read More